Katholieke Stichting Medische Ethiek
4 december 2018

23-25 mei 2019: Yes to Life! Caring for the precious gift of life in its frailness

International congres georganiseerd door de Dicasterie voor de leken, Familie en Leven over zorg voor het leven in al zijn broosheid.