Katholieke Stichting Medische Ethiek
15 februari 2019

Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland

23 november 2019: Het Hart in de zorg

Najaarsbijeenkomst van het Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland.

Het blijft lastig om je geloof te integreren in het werk van alledag. Op 22 juni 2019 vond op initiatief van de de internationale artsenorganisatie FIAMC in Rome de toewijding van artsen aan het H. Hart van Jezus plaats. Voor de aanwezigen was het een inspirerende gelegenheid om te bekijken hoe het geloof handen en voeten kan krijgen in het leven van alledag en in het werk in de gezondheidszorg. Op 23 november willen we verder nadenken over dit onderwerp en het met elkaar bekijken hoe het praktisch handen en voeten kan krijgen in het alledaagse werk in de gezondheidszorg.

Programma
9.30 u.: Inloop en registratie
10.00 u.: Eucharistieviering – hoofdcelebrant mgr.dr. Everhard J. de Jong, hulpbisschop van het bisdom Roermond, concelebrant dr. Lambert J.M. Hendriks, voorzitter Katholieke Stichting Medische Ethiek, rector Grootseminarie Rolduc
11.15 u.: Lezing – mgr.dr. E.J. de Jong, hulpbisschop van het bisdom Roermond, referent voor de zorg in de Nederlandse bisschoppenconferentie
12.00 u.: Lezing / ervaring Toewijding artsen aan het H. Hart van Jezus- drs. Lotte Voets, arts
12.30 u.: Lunch
13.30 u.: Lezing / getuigenis – invulling volgt
14.15 u.: Uitwisseling van ervaringen en discussies in groepjes
15.30 u.: Plenaire sessie: uitwisseling van ervaringen, presentaties van bijzondere ervaringen
16.00 u.: Afsluitende gebedsviering
16.30 u.: Afsluiting, mededelingen netwerk (prof.dr. Frans J. van Ittersum), borrel

Kosten inclusief lunch:
€ 30,–, studenten op vertoon van studentenkaart € 15,–

Lo.catie
St Vituskerk / De Schaapskooi
Emmastraat 3
1211 NE  Hilversum