Katholieke Stichting Medische Ethiek
15 mei 2020

Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland

24 oktober 2020: Ben jij IC-waardig ?

De Corona-pandemie heeft ertoe geleid dat beroepsorganisaties van artsen en de overheid hebben gediscussieerd over schaarste, schaarste van ziekenhuisbedden, schaarste van IC-bedden als er door Coronabesmetting meer aanbod van patiënten dan dat er opnamemogelijkheden zijn. In deze bijeenkomst zullen we proberen te ontrafelen waar de keuzes van Nederlandse beleidsmakers op berusten en bekijken hoe keuzes gemaakt zouden kunnen worden vanuit de Sociale Leer van de Kerk. De bijeenkomst zal digitaal worden gehouden i.v.m. de Coronabeperkingen.

Voorlopig programma:
10.00 u. Welkom – prof.dr. Frans J. van Ittersum
10.05 u. Inleidende gebedsviering – dr. Lambert Hendriks, pr.
10.20 u. Lezing Ethische principes in Nederlandse pandemie draaiboeken – dr. Elisa Garcia en prof.dr. Frans J. van Ittersum
11.05 u. Korte pauze
11.15 u. Lezing Schaarste en de Sociale Leer van de Kerk – prof.dr. Fred van Iersel
12.00 u. Vragen en discussie over een aantal stellingen
12.30 u. Afsluitend gebed

Kosten:
€ 10,– on-line deelname
€ 5,– studenten on-line deelname

Om deze bijeenkomst goed te kunnen voorbereiden willen we heel graag weten wie er deelneemt.

DAAROM GRAAG NU AL AANMELDEN !!

Aanmelden voor deze bijeenkomst