Paus Franciscus pleit opnieuw voor afschaffing doodstraf

Katholiek Nieuwsblad, 17 december 2018

Paus Franciscus heeft zich opnieuw uitgesproken over de doodstraf. Tijdens een audiëntie met een delegatie van de Internationale Commissie tegen de Doodstraf, zei hij zich in te zetten voor wereldwijde afschaffing.

Franciscus zei maandag dat “de zekerheid dat ieder leven heilig is en dat de menselijke waardigheid beschermd moet worden zonder uitzonderingen”, drijfveer is om zich “sinds het begin van zijn ministerie” in te zetten voor het afschaffen van de doodstraf wereldwijd. Bij de audiëntie in het Vaticaan sprak de paus vrijuit. De voorbereidde tekst, waarvan de paus afweek, werd gepubliceerd op de site van het Vaticaan.

Aanpassing Catechismus

In augustus wijzigde de paus de passage van het Catechismus van de Katholieke Kerk over de doodstraf. De katholieke Kerk beschouwt het sindsdien niet langer als onder bepaalde omstandigheden toelaatbaar.

De nieuwe tekst van nr. 2267 van de Catechismus van de Katholieke Kerk zegt dat “tegenwoordig er echter een toenemend besef is dat de waardigheid van de persoon niet verloren gaat, zelfs na het plegen van zeer ernstige misdaden. Daarnaast is er een nieuw begrip ontstaan van de betekenis van door de staat opgelegde strafsancties.”

“Ten slotte zijn er meer doeltreffende detentie-systemen ontwikkeld die de gepaste bescherming van de burgers waarborgen, maar tegelijkertijd de schuldigen niet de mogelijkheid van verlossing ontnemen. Bijgevolg leert de Kerk in het licht van het evangelie dat ‘de doodstraf ontoelaatbaar is omdat het een aanval is op de onschendbaarheid en waardigheid van de persoon’, en werkt zij vastbesloten voor de wereldwijde afschaffing ervan.”

Onmenselijke straf

De paus zegt in de officiële toespraak van de audiëntie dat “in het verleden de doodstraf vaak werd gepresenteerd als logisch gevolg”. Er waren vroeger geen middelen om maatschappij te beschermen en men had nog niet het huidig niveau bereikt van de mensenrechten, aldus Franciscus. “Ook in de Pauselijke Staat werd toevlucht genomen tot deze onmenselijke vorm van straf, door het primaat van de barmhartigheid over de rechtvaardigheid te negeren.”

‘Ontoelaatbaar’

De nieuwe formulering van het Catechismus impliceert volgens Franciscus om verantwoordelijkheid te nemen voor het verleden en de doodstraf te zien als “gevolg van een mentaliteit van die tijd”. De doodstraf is “altijd ontoelaatbaar omdat het de waardigheid van de mens schendt. God is een vader die altijd wacht op de terugkeer van de zoon, die zijn fouten erkent, vergiffenis vraagt en een nieuw leven begint. Niemand mag het leven of de hoop van zijn vergiffenis en verzoening met de gemeenschap worden ontnomen”, aldus de paus.

‘Minimale doelen’

Ook doet de paus een oproep aan de landen die de doodstraf nog steeds hanteren. “Ik begrijp dat om de afschaffing te bereiken, men complexe politieke processen moet doorlopen. De schorsing van de executies en de strafvermindering van misdrijven waar de doodstraf op staat” zijn volgens de paus “minimale doelen” waar internationale leiders zich voor in moeten zetten.
Gezondheidsraad over vaststellen van dood bij orgaandonatie na euthanasie

Gezondheidsraad, 12 december 2018

Voor het zorgvuldig vaststellen van de dood bij orgaandonatie na euthanasie bestaat formeel nog geen protocol. De Gezondheidsraad adviseert om het eDCD-protocol aan te houden. Dat is het protocol voor het vaststellen van een onomkeerbare stilstand van hart en bloedsomloop na het staken van mechanische beademing.

Hoewel er verschillen zijn tussen orgaandonatie na euthanasie en het eDCD-scenario, is er geen wetenschappelijke grond om voor het vaststellen van de dood een ander protocol te hanteren. De Gezondheidsraad adviseert om bij orgaandonatie na euthanasie het eDCD-protocol aan te houden voor het vaststellen van de circulatiestilstand, de daarna in acht te nemen observatietijd, en het uiteindelijk vaststellen van de dood.

Lees over orgaandonatie na euthanasie vanuit katholiek perspectief
Paus wijdt katholieke artsen toe aan het Heilig Hart van Jezus

Consecration of all Catholic Physicians to the Sacred Heart of Jesus

FIAMC, 9 december 2018

As our new president, Prof. Dr. Bernard Ars, has announced in his first address to all the members of Catholic Medical Associations throughout the world, he has asked the Holy Father for the consecration of all Catholic Physicians to the Sacred Heart of Jesus, in order to be “missionaries of respect for the dignity of human life, as well as the development of the person, free and responsible, creative, and open to transcendence, to the Heart of Jesus and also to his fellow human beings, especially the poorest and most fragile”. In this way “we will testify to the profound hope that the joy of the Gospel is a reality”

The Holy Father has accepted his request! The consecration will be organized by the Dicastery for Promoting Integral Human Development under which FIAMC is ordered. The Holy Father will consecrate all catholic doctors, present and absent, to the Sacred Heart at the end of the Sunday Eucharist of June 23, 2019, Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ. The mass will take place in St. Peter’s Square and will be broadcast live worldwide by all Catholic media.

For those who wish to prepare themselves more deeply for this extraordinary moment, the Dicastery organizes two days of retreat – seminars: on Thursday and Friday, June 20th and 21st, in Rome. The exact venue is still to be determined. The retreat will be include adoration, interventions on the role of the Catholic doctor, meditations on the Old and the New Testament, … . Further information will follow in February 2019.

We invite all Catholic Medical Associations throughout the world to sends a considerable delegation of their members to this unique event. This consecration to the Sacred Heard of our Lord will certainly bear fruit for our mission as catholic physicians and for our medical associations.

Vincent Kemme
Spokesperson for the president
Kind geboren na transplantatie uterus van overleden donor

Medisch Contact, 5 december 2018

Voor het eerst is een vrouw bevallen van een gezond kind, nadat zij een baarmoeder van een overleden donor getransplanteerd kreeg. Dani Ejzenberg e.a. rapporteren hierover in The Lancet.  Eerder werden al kinderen geboren na een uterustransplantatie bij de moeder, maar tot nu toe waren de organen afkomstig van levende donoren.
Chinese onderzoeker moet stoppen met genmodificatie

Medisch Contact, 29 november 2018

De Chinese onderzoeker He Jiankui, die zelf meldde dat hij heeft gezorgd voor de geboorte van genetisch gemodificeerde baby’s, moet stoppen met zijn onderzoek. Dat heeft het Chinese ministerie van Wetenschappen bepaald.
Verbijstering over claim genetisch gemodificeerde embryo’s

Medisch Contact, 27 november 2018

Wereldwijd is met verbijstering gereageerd op de bewering van Chinese onderzoeker He Jiankui die zegt dat hij een menselijk embryo genetisch heeft veranderd met CRISPR-Cas. Hieruit zouden twee gezonde meisjes zijn geboren. In Medisch Contact worden de reacties tot nu toe samengevat.

Informatie over de genetische gemodificeerde embryo’s in NRC
Chinese wetenschapper claimt eerste genetisch gemodificeerde baby

NOS
de Volkskrant
NRC

Een Chinese wetenschapper claimt dat een tweeling de eerste genetisch veranderde baby’s ter wereld zijn. M.b.v. de CRISPR-cas9 techniek zou tijdens de bevruchting een gen veranderd zijn waardoor de kinderen beter beschermd zijn tegen een HIV-infectie. Wonderlijk is dat de Chinese wetenschapper e.e.a. heeft gemeld op een YouTube filmpje, terwijl dit meestal in een wetenschappelijke tijdschrift wordt gedaan.

Lees meer over genetische manipulatie vanuit katholiek perspectief
NKZN lid FEAMC en FIAMC

Het Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland (NKZN), een werkgroep van de Katholieke Stichting Medische Ethiek, is door de FEAMC en FIAMC toegelaten als lid en is daarmee de vertegenwoordiger van Nederlandse katholieke artsen bij deze organisaties geworden. FEAMC en FIAMC zijn respectievelijk de Europese en Internationale organisaties van katholieke artsen. Tot voor kort werd Nederland in deze organisaties vertegenwoordigd door dr. Hans Stevens en dr. Dirk Pranger van Catholic Doctor’s Guild of Holland. Het Bestuur van het NKZN dankt Hans Stevens en Dirk Pranger voor hun jarenlange inzet voor FEAMC. NKZN zal proberen de vertegenwoordiging van Nederlandse katholieke artsen en waar mogelijk andere Nederlandse katholieke zorgprofessionals in de toekomst eveneens opeen waardige en passende manier vorm te geven.

 

Bestuur Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland, mede namens

Bestuur Katholieke Stichting Medische Ethiek
Vervolgd om de wilsverklaring

Medisch Contact, 21 november 2018

In Medisch Contact wordt uitgelegd hoe een rechtszaak helderheid moet bieden over de wilsvraag bij wilsonbekwame patiënten.

 

 
Wilsverklaring wel degelijk grondslag voor euthanasie

Medisch Contact, 14 november 2018

Wetsgeschiedenis kent grote waarde toe aan degelijke wilsverklaring

Het Openbaar Ministerie besloot onlangs een arts te vervolgen die euthanasie pleegde bij een demente vrouw, ondanks haar wilsverklaring. Volgens raadsheer De Bontridder is er wel een schriftelijke wilsverklaring mogelijk waar een arts zich op kan baseren. Eerder had G. den Hartogh in NRC Handelsblad al uitgelegd waar een wilsverklaring aan moet voldoen om deze geldigheid te geven wanneer de opsteller diep dement is.