Katholieke Stichting Medische Ethiek
20 september 2021

Paus: je laten vaccineren is een ‘daad van liefde’

Katholiek Nieuwsblad, 18 augustus 2021
door Anton de Wit

Paus Franciscus en verschillende aartsbisschoppen uit Noord- en Zuid-Amerika roepen mensen in een videoboodschap op zich te laten vaccineren tegen corona.

“Dankzij Gods genade en het werk van velen, hebben we nu vaccins die ons beschermen tegen Covid 19”, zei de paus in de vandaag verschenen video. De vaccins brengen volgens Franciscus “hoop op het einde van de pandemie, maar alleen als ze voor iedereen beschikbaar zijn en als we samenwerken”.

Je laten vaccineren is “een daad van liefde”, vervolgt de paus. “Liefde voor jezelf, liefde voor onze families en vrienden, en liefde voor alle volken. Liefde is ook sociaal en politiek.”

‘Kleine gebaren’

Die sociale en politieke liefde wordt volgens paus Franciscus opgebouwd door “kleine, individuele gebaren, die in staat zijn om samenlevingen te veranderen en verbeteren.”

“Je laten vaccineren is een eenvoudige maar diepgaande manier om voor anderen te zorgen, met name de meest kwetsbaren.”

Ideële campagne

De paus en aartsbisschoppen brachten hun videoboodschap uit in samenwerking met The Ad Council, een ideële reclamestichting uit de VS die momenteel een campagne voert om de vaccinatiegraad te verhogen.

Eerder was al een vergelijkbare video uitgebracht met oud-presidenten Carter, Clinton, Bush en Obama. Door nu religieuze leiders te strikken hoopt The Ad Council ook de vaccinatiebereidheid in geloofsgemeenschappen te vergroten.

Vaccinatie bij Hispanics blijft achter

Van de totale Amerikaanse volwassen bevolking is volgens recente data momenteel 72 % gevaccineerd, onder Hispanics is dat 67 %.

Sociaal-economische omstandigheden en opleidingsniveau lijken daarbij een belangrijkere rol te spelen dan religieuze motieven. Maar recent Amerikaans onderzoek heeft laten zien dat geloofsgemeenschappen en kerkleiders wel een belangrijke rol kunnen spelen bij het over de streep trekken van twijfelaars.


Duitse theologen zien grote obstakels voor vaccinatieplicht

Katholiek Nieuwsblad, 27 juli 2021

Er zijn “goede redenen om grote obstakels op te werpen” voor een algemene vaccinatieplicht, zegt de Duitse ethicus Franz-Josef Bormann. Volgens de katholieke moraaltheoloog en lid van de Duitse Ethiekraad heeft de Duitse overheid meermaals verklaard dat vaccinatie vrijwillig is.

Vanuit moralistisch oogpunt zou iedereen wel moeten nadenken over vaccinatie “omdat er weinig tegen in te brengen is”, aldus Bormann. Hij denkt dat verplicht inenten de allerlaatste optie zou kunnen zijn voor beroepsgroepen als ouderenverplegers en ziekenhuismedewerkers; iedereen is verantwoordelijk om de kans op schade aan zichzelf en anderen te beperken, zeker mensen die met kwetsbare groepen als ouderen en zieken werken. “Daarom mag verwacht worden dat mensen die met kwetsbaren werken zich daar in het bijzonder verantwoordelijk voor voelen.” Wel is belangrijk dat mensen goed geïnformeerd worden.

Internationaal perspectief

Het debat omtrent het inenten van jongeren heeft volgens Bormann een internationaal perspectief nodig. Een stijgende besmettingsgraad onder jongeren is weliswaar een probleem en het open houden van scholen heeft een hoge prioriteit, maar omdat jonge mensen weinig risico lopen om ernstig ziek te worden door corona, moet men nadenken of het niet beter zou zijn om kwetsbaren in arme delen van de wereld te vaccineren. “De ontwikkeling van de pandemie in de derde wereld kan ook effect hebben op rijkere landen door het ontstaan van nieuwe coronavarianten”, zegt Bormann.

Hij wil termen als ‘speciale rechten’ en ‘privileges’ voor wie volledig gevaccineerd is vermijden. De coronamaatregelen van de afgelopen tijd hebben grondrechten beïnvloed; het is niet het geven van vrijheden dat gerechtvaardigd moet worden, maar het afnemen ervan.

Bormann vindt wel dat mensen die geen vaccin willen in de toekomst zelf voor hun coronatests moeten gaan betalen; het is niet nodig om de belastingbetaler op te zadelen met kosten die in principe niet gemaakt hoeven te worden.

Groepsimmuniteit

Een ander lid van de Duitse Ethiekraad, Andreas Lob-Hüdepohl, noemt verplichte vaccinatie ook een brug te ver. Omdat er nu nog genoeg mensen zijn die zich vrijwillig laten prikken, is verplichten nog niet nodig om groepsimmuniteit te bereiken, aldus de katholieke moraaltheoloog.

Lob-Hüdepohl vindt beperkingen voor mensen die niet gevaccineerd zijn ook geen goed idee. “Om zulke sancties op te leggen, moet er een wettelijk vastgestelde vaccinatieplicht zijn”, zegt hij. “Anders zijn zulke maatregelen enkel bespreekbaar bij nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen rondom het virus.”


Covidvaccinatieplicht in zorg: morele noodzaak of grens voorbij?

Medisch Contact, 28 juli 2021

Internationaal is de discussie over verplichte Covidvaccinatie op gang gekomen. In meerdere landen worden groepen mensen, bijvoorbeeld zorgmedewerkers of ambtenaren, verplicht zich te laten vaccineren; in andere landen hikt men nog aan tegen een vaccinatieplicht. Medisch Contact publiceert de resultaten van een enquête onder Nederlandse artsen en geneeskundestudenten: 57% is voor een vaccinatieplicht voor zorgmedewerkers.

De volledige tekst van het artikel is alleen beschikbaar voor abonnees van Medisch Contact.


Openbaar Ministerie: ‘Nieuwe euthanasiecode veel te breed’

Katholiek Nieuwsblad, 20 juli 2021
door Selinde van Dijk-Kroesbergen 20 juli 2021

Uit een briefwisseling die dagblad Trouw in handen heeft, zou blijken dat het Openbaar Ministerie (OM) een onafhankelijk onderzoek wil naar het werk van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE). De nieuwe euthanasiecode is volgens OM-topman Rinus Otte niet in lijn met de wet.

Naar aanleiding van een uitspraak in april 2020 van de Hoge Raad in de zaak Arends werden de richtlijnen voor artsen – die in de euthanasiecode staan – bijgesteld. De Hoge Raad oordeelde toen dat verpleeghuisarts Marinou Arends zorgvuldig had gehandeld bij de levensbeëindiging van een zwaar dementerende patiënte. De vrouw was zelf niet meer in staat geweest om mondeling om euthanasie te vragen. De arts verleende die toen op basis van een schriftelijke euthanasieverklaring.

Veel te breed

De RTE’s, waarin artsen, juristen en ethici zitten, vertaalden deze uitspraak in een nieuwe euthanasiecode die in november inging. Volgens het OM is die nu veel te breed, waardoor meer patiënten voor euthanasie in aanmerking komen dan wettelijk is toegestaan.

Een belangrijk struikelblok blijkt de schriftelijke wilsverklaring te zijn. Wanneer deze niet helemaal helder is, mogen artsen die nu zelf interpreteren. Verder mogen artsen nu ook zelf oordelen of aan de wet is voldaan.

Otte meent dat dit niet strookt met de wet, zo zou uit de brieven blijken. Hij vreest dat in het ergste geval een arts door het OM kan worden beschuldigd van moord, ook al heeft hij keurig volgens de nieuwe richtlijnen gehandeld. Artsenorganisatie KNMG deelt de kritiek van het OM, schrijft Trouw.

Dalende lijn

Het OM pleit nu bij demissionair minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) voor een onafhankelijk onderzoek naar zaken die de RTE’s als ‘zorgvuldig’ hebben aangemerkt. Hier heeft het OM namelijk geen zicht op. De toetsingscommissies sturen het dossier alleen door naar het OM als ze oordelen dat de arts onzorgvuldig heeft gehandeld, iets wat weinig voorkomt. Het OM oordeelt vervolgens of de arts strafrechtelijk vervolgd moet worden.

In 2017 ontving het OM nog twaalf dossiers, vorig jaar waren het er nog maar twee. En dat baart Otte zorgen: “Als deze dalende lijn samenhangt met een onjuiste interpretatie van de zorgvuldigheidscriteria of de toetsende rol van de RTE, is dit reden tot zorg”, schrijft hij volgens Trouw.

Controlefunctie

Er is geen onafhankelijk toezicht op de toetsingscommissies, iets wat het OM “onontbeerlijk” noemt omdat er bij euthanasie sprake is van onomkeerbare beslissingen.

Ook hoogleraar strafrecht Paul Mevis van de Erasmus Universiteit zegt in Trouw dat “de controlefunctie die het strafrecht heeft, nu wel erg lastig uit te oefenen wordt”. Een onafhankelijk onderzoek zou volgens hem goed zijn om te detecteren of bij de dossiers die ‘zorgvuldig’ als beoordeling krijgen, “zaken zitten waar we het als maatschappij over moeten hebben”.

‘Er mag geen enkel twijfel bestaan’

ChristenUnie Kamerlid Mirjam Bikker vindt het “zorgwekkend” dat de code niet aan de wet voldoet: “Juist bij wilsonbekwame mensen zijn we als samenleving geroepen geen enkele twijfel te laten bestaan over de beschermwaardigheid van het leven. Het moet vanzelfsprekend zijn dat de procedure zorgvuldig is. Daarbij past geen richtlijn waar onenigheid over is en daarbij moet het OM daadwerkelijk kunnen toetsen.”

De code is er niet alleen voor patiënten, ook voor de artsen, schrijft ze: “Een duidelijke richtlijn is ook belangrijk om artsen houvast te geven. Zij staan in verdrietige omstandigheden een patiënt bij. De richtlijn moet daarom ook gedragen worden door het OM.”

Ook Bikker kan zich vinden in een onafhankelijk onderzoek zoals het OM dat voorstelt.

‘Buitengewoon zorgelijk’

SGP-leider Kees van der Staaij reageerde in een tweet: “Buitengewoon zorgelijk dat euthanasieregels steeds verder worden opgerekt. Dit ondermijnt bescherming van het leven van kwetsbare mensen. Terecht dat OM onafhankelijk onderzoek wil van toetsingscommissies en behoud eigen rol strafrecht.”


OM heeft harde kritiek op euthanasierichtlijn

Trouw, 20 juli 2021

OM-topman Rinus Otte en de euthanasiecommissies verschillen fel van mening over de euthanasieregels. Ook wil Otte een onafhankelijk onderzoek naar het werk van de commissies. Dat blijkt uit brieven in bezit van Trouw.

Bespreking van het artikel in Trouw in Medisch Contact.


Een echte beschaving beschermt het leven dat geen ‘nut’ heeft

Katholiek Nieuwsblad, 2 juli 2021

door broeder René Stockman, generaal-overste van de Broeders van Liefde.

In 2020 werden er alleen al in Engeland en Wales 3083 abortussen uitgevoerd omwille van een vermoedelijke handicap bij het kind (693 van hen hadden het syndroom van Down). En vorige week nog noemde het Europees Parlement in een resolutie abortus een mensenrecht. Dit zou ons dringend tot denken en handelen moeten aanzetten.

Velen vinden dat een leven met een beperking per definitie een mislukt leven is, negatief getekend voor de persoon en diens omgeving. Men beschouwt abortus dan als een weldaad: de persoon wordt op voorhand verlost van een zware last, net als zij die voor het kind zullen moeten zorgen. In een wereld waar de focus steeds meer ligt op het ‘nut’ van mensen en op genieten, lijkt dit een logische redenering. Maar ze wringt. Is leven slechts waardevol en geslaagd als het ‘volmaakt’ is, en doet ieder gebrek afbreuk aan de waarde en de zin ervan? Wie is totaal volmaakt en lijdt niet aan één of ander gebrek? Wat met de aftakeling die ieder die oud wordt moet doormaken? Tast die de waarde en de zin van een leven aan? En zijn mensen die vanaf de geboorte met een beperking moeten leven, zoals het syndroom van Down, waardeloze schepsels, gedoemd om met een zwaar ongeluk door het leven te gaan, een last vormend voor hun ouders en verzorgers? Op mijn schrijftafel ligt een kleine foto van dr. Jérôme Lejeune. De Franse arts ontdekte de aanwezigheid van trisomie 21 in de chromosomen als oorzaak van het syndroom van Down. Hij hoopte door verder onderzoek tot een therapie te kunnen komen. Tegelijk startte hij met de begeleiding van deze kinderen (en hun ouders). Hij werd steeds meer geraakt door de eenvoudige blijheid van de kinderen en de liefde die bij vele ouders leefde. Nee, dit was geen waardeloos of ongelukkig leven. Wel een leven dat iets miste van de complexiteit van vandaag; een leven waarin zachte waarden van tederheid, gehechtheid en dankbaarheid ongehinderd konden bloeien.

Heb moed

Lejeune zag tot zijn ontsteltenis hoe zijn ontdekking heel vlug werd misbruikt om abortus toe te passen wanneer een afwijking in de chromosomen kon worden ontdekt. Door zijn gedurfd en hardnekkig publiek verzet hiertegen, werd de eens zo hoog geprezen arts verguisd en raakte hij zelfs onderzoeksubsidies kwijt.

Ik denk ook aan de Amerikaan Thomas Vander Woude. Zijn zoon Josie, een jongen met het syndroom van Down, viel in 2008 in een septische tank. Vander Woude sprong hem achterna en hield hem boven het verstikkende afvalwater tot er hulp kwam en de jongen bevrijd kon worden. Voor hemzelf kwam de hulp te laat, hij overleed ter plaatse, maar Josie herstelde wonderbaarlijk van de zware vergiftiging die ook hij had opgelopen. Thomas offerde zijn leven voor zijn zoon omdat hij had ervaren hoe waardevol en zinvol diens leven was. Wat een schril contrast met de uitdijende gewoonte om deze kinderen vóór hun geboorte al het leven te ontzeggen.

Nee, ik hemel beperkingen, ziekten en aftakeling niet op. Het blijft onze opdracht zoveel mogelijk lijden uit de wereld te helpen en dit te verzachten. Maar het is onaanvaardbaar dat mensen met een beperking als minderwaardig bestempeld worden en dat in de beperking een vermeende legitimiteit wordt gevonden om te doden.

Heb de moed om deze kinderen in de ogen te kijken en hun levensvreugde te zien. Luister naar de ouders, die diepe zin vonden en vinden in de zorg voor hun kinderen. Wordt de diepste liefde niet juist geboren op plaatsen waar mensen voor elkaar mogen zorgen? Misschien is dat wel de verborgen roeping van mensen met een beperking: anderen oproepen om zorgzame medemensen te worden, door het dodend individualisme te stoppen waarbij men zich enkel nog om zichzelf bekommert.

Is de samenleving beter af als er minder kinderen met het syndroom van Down worden geboren, zoals sommigen beweren? Of is het vooral egoïstische hoogmoed om zelf te bepalen wie er geboren mag worden? Hoe ver zijn we nog verwijderd van een dictatuur zoals we die in het recente verleden verafschuwden, als we over wetten praten en stemmen die het doden van categorieën mensen moeten legitimeren? Zijn we vergeten dat de menselijkheid van een samenleving bepaald wordt door het respect dat ze heeft voor zwakkeren? Politici moeten zich hiervan terdege bewust blijven, en ervoor zorgen dat ook mensen met een beperking een menswaardig bestaan kunnen leiden. Niet ‘later’, maar nu. Het is een kwestie van prioriteiten, en de tijd dringt.


Meerderheid Europees Parlement stemt voor abortus als mensenrecht

Katholiek Nieuwsblad, 25 juni 2021

door Selinde van Dijk-Kroesbergen

Moet abortus gezien worden als een recht van iedere vrouw? Ja, oordeelde een ruime meerderheid van het Europees Parlement donderdagmiddag.

Met 378 stemmen voor, 255 stemmen tegen en 42 onthoudingen werd de resolutie over seksuele en reproductieve gezondheid donderdag 24 juni aangenomen.

Met de resolutie van de Kroaat Predrag Matić, het zogenaamde Matić Rapport, wil het Europees Parlement de lidstaten oproepen om beter voor de rechten van vrouwen op te komen. Het gaat in het rapport met name om het recht van vrouwen om zelf te bepalen hoe ze met hun vruchtbaarheid omgaan en om het recht op gezinsplanning.

Volgens tegenstanders is dit rapport misleidend, omdat abortus daarin een mensenrecht wordt genoemd. Matić stelt in zijn rapport dat niets de toegang tot abortus provocatus in de weg mag staan. Daarbij geeft hij ook geen ruimte voor zorgverleners die in gewetensnood komen.

Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) vindt het ronduit zorgelijk dat een meerderheid van het Europees Parlement voor het Matić Rapport gestemd heeft: “De vrijheid van geweten staat op het spel”, vindt hij.

Bert-Jan Ruissen, Europarlementariër van de SGP, ziet de uitslag iets positiever: “De uitslag van de stemming is betreurenswaardig, maar tegelijk is het aanzienlijke aantal tegenstanders toch een bemoedigend signaal. Het is belangrijk dat ook in het Europees Parlement een belangrijke groep wil vasthouden aan het recht op leven in plaats van een recht op abortus.”

Op meer gehoopt

Onder de voorstanders zaten Nederlandse partijen als VVD, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en ook een CDA’er. Ruissen denkt dat de linkerflank op meer had gerekend. “Dit ligt duidelijk controversieel en is niet de afgetekende overwinning waar links-liberalen op hadden gehoopt. De politieke druk die uit de stemming had moeten voortvloeien, valt dus nogal mee.”

Verdeeld CDA

Opmerkelijk is dat de CDA-delegatie verdeeld was. Behalve een voorstander, was er ook een tegenstander, terwijl drie CDA-parlementariërs zich onthielden van stemming.

In een korte reactie laat Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik weten dat zij de tegenstemmer was. “Net als de CDA-delegatie, hecht ik ook grote waarde aan het beschermen en verder versterken van vrouwenrechten. Maar het Matić Rapport is daarin doorgeslagen. Ik heb hier dan ook vol overtuiging tegengestemd. Het gaat tegen al mijn principes vanuit het katholieke geloof en waar ik voor sta in.”

‘Vrijheid van geweten is grondrecht’

Peter van Dalen vindt de uitslag een buitengewoon zorgelijke ontwikkeling: “In een samenleving waar geen gewetensbezwaren meer mogen zijn, wordt men gedwongen slechts één bepaalde opvatting te hebben.”

Volgens Van Dalen staan daarmee fundamentele grondrechten van de EU op het spel: “Zoiets kennen we van allerlei dictaturen op onze planeet, maar dit mag in de lidstaten van Europese Unie beslist niet de norm worden. De vrijheid van geweten is een grondrecht voor iedere democratische rechtsstaat.”


Overgenomen met toestemming van Katholiek Nieuwsblad.


Christelijke bezorgdheid over Europese abortusresolutie

Katholiek Nieuwsblad, 22 juni 2021
door Selinde van Dijk-Kroesbergen

In het Europees Parlement wordt deze week gedebatteerd en gestemd over een resolutie voor legalisering van abortus in alle lidstaten. Ook al is de resolutie niet bindend, ze baart christelijk Europa grote zorgen.

De ontwerpresolutie is afkomstig van de centrumlinkse Kroaat Predrag Matić en roept de lidstaten op om de seksuele rechten van met name vrouwen en meisjes te beschermen. In dat kader wordt gesteld dat abortus moet worden gezien als een mensenrecht.

‘Huiveringwekkend’

“Het is een heel progressieve agenda vanuit de vrouwenbeweging”, vertelt Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP) aan Katholiek Nieuwsblad. “Ik vind het een kwalijk statement dat de beëindiging van een leven wordt gezien als een mensenrecht. Het is huiveringwekkend.”

Ook zouden volgens de resolutie medische zorgverleners die vanwege gewetensbezwaar geen abortussen willen uitvoeren, vrouwen het recht op gezondheidszorg ontzeggen. Een weigering abortus te verrichten of anticonceptiemiddelen voor te schrijven of te verkopen omdat iemand dat onverenigbaar acht met zijn of haar geloof of overtuigingen, moet volgens de resolutie in de toekomst “ontzegging van medische zorg” worden genoemd in plaats van “gewetensbezwaren”.

Ruissen vindt dit alles “onaanvaardbaar en heel verdrietig. Dat zelfs mensen verplicht moeten worden om eraan mee te werken vind ik echt verregaand”.

‘Enorme push’

ChristenUnie-Europarlementariër Peter van Dalen zegt dat de resolutie “een enorme push is voor bewegingen die abortus als mensenrecht willen bevorderen”. Het gaat volgens hem meer om de bescherming van het recht van de vrouw, dan om de bescherming van de gezondheid.

“In het bijna vijftig pagina’s tellende document staan zeker ook goede zaken, zoals de afschaffing van de zogenaamde tampontaks, vrouwen beschermen tegen genitale verminking en het bevorderen van kraamzorg. Maar dit omvat slechts een klein deel van de 77 paragrafen”, aldus Van Dalen.

Verre van compleet

Het voornaamste bezwaar van de ChristenUnie is dat abortus niet als mensenrecht kan worden gezien. “Dat staat ook in geen enkel juridisch document of internationaal verdrag. Wel staat er in artikel 2 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens dat ieder persoon recht op leven heeft.”

Verder is het rapport volgens Van Dalen verre van compleet. “Waarom staat er niets in over vaders? Heel vaak zijn die er niet, terwijl ze wel een verantwoordelijkheid hebben. Ook staat er niets in het rapport over moeders die in heel moeilijke omstandigheden toch het kind ter wereld willen laten komen.”

Subsidiariteitsbeginsel

Het debat over de resolutie – die ook wel bekend staat als ‘Matić Rapport’ – vindt woensdag plaats. Donderdag zal erover gestemd worden.

Ruissen stuurt met Europarlementariërs van allerlei verschillende fracties vandaag een brief aan de voorzitter van het Europese Parlement, de Italiaan David-Maria Sassoli. Het belangrijkste bezwaar dat zij in deze brief noemen is dat de resolutie in strijd is met het subsidiariteitsbeginsel van de Europese Unie. Dit houdt in dit geval in dat de lidstaten zelf zoveel mogelijk verantwoordelijk zijn voor hun nationale wetgeving.

Eind vorige week publiceerde het secretariaat van de Europese bisschoppencommissie COMECE een verklaring. Ook de Europese bisschoppen stellen dat in het ‘Matić Rapport’ het subsidiariteitsbeginsel wordt geschaad.

Verder wordt volgens de bisschoppen in de tekst het recht op leven van het kind genegeerd en stellen ze dat abortus volgens de internationale verdragen geen mensenrecht is. Ze verwijzen hierbij naar een uitspraak van het Europees Hof van Justitie in 2011. De rechters hadden hierbij argumenten aangenomen die verwezen naar de menselijke waardigheid van embryo’s.

Onaanvaardbaar

Inmiddels hebben andere bisschoppenconferenties hun bezwaren ook afzonderlijk laten weten. Zo zeiden de Oostenrijkse bisschoppen dat abortus geen “voordeel van de gezondheidszorg” is en dat de resolutie twijfelachtige standpunten bevat.

De Slowaakse bisschoppen lieten weten dat de Kerk “elke inspanning om de gezondheid te beschermen” op prijs stelt. Ze waarderen “initiatieven die in het bijzonder rekening houden met de gezondheid en rechten van vrouwen”. Echter, “de moord op een ongeboren kind te beschrijven als een vorm van gezondheidszorg, laat staan als een mensenrecht”, kan niet worden aanvaard.

‘Seculiere agenda opleggen’

Binnen Europa is de wetgeving voor abortus zeer verschillend. In bijna alle lidstaten is het toegestaan. Alleen in Malta is abortus in alle omstandigheden verboden. In Polen is het uitsluitend in zeer beperkte omstandigheden toegestaan.

Ruissen verwacht dat de kans op een meerderheid voor de resolutie reëel is. Hij vindt het bedreigend: “We lopen het gevaar dat de Europese Unie steeds meer de seculiere agenda oplegt aan de lidstaten. Ook al is de resolutie niet bindend, de politiek wordt onder druk gezet om wetgeving te versoepelen. Op termijn kan dat ertoe leiden dat sommige lidstaten concessies gaan doen.”

Van Dalen verwacht ook een dergelijk effect. “De verschillende pro-abortus bewegingen binnen de lidstaten zullen zich enorm gesteund voelen als deze resolutie, zoals ik verwacht, zal worden aangenomen. Zij zullen bij hun eigen parlement aankloppen en naar deze Europese resolutie verwijzen om de druk op te voeren.”

Alternatieve resolutie

De fractie van de Europese Volkspartij (EVP), waar onder andere de CU en het CDA deel van uitmaken, moet nog bij elkaar komen om een gezamenlijk standpunt te bepalen. De CDA-delegatie liet Katholiek Nieuwsblad weten dat “er hierover nog volop een brede discussie wordt gevoerd. Er ligt ondertussen ook een goede alternatieve resolutie van de EVP-fractie die we deze dagen nog bespreken”.


Overgenomen met toestemming van Katholiek Nieuwsblad.


Kardinaal: godsdienstvrijheid Europa’s ‘grote toekomstprobleem’

Katholiek Nieuwsblad, 17 juni 2021

De coronacrisis heeft laten zien dat godsdienstvrijheid in Europa kwetsbaar is, zegt de Luxemburgse kardinaal Hollerich. In een interview zei de kardinaal tevens dat de Kerk haar geloofwaardigheid moet herwinnen.

Volgens kardinaal Jean-Claude Hollerich worden aanvallen op religieuze vrijheid het grote probleem dat Europa in de toekomst zal ervaren. “Nu wordt de Kerk niet vervolgd; dat zou overdreven zijn”, zei de kardinaal in een recent interview met het Italiaanse persbureau ACI Stampa. “Maar in sommige landen zijn er op bepaalde niveaus wel kleine aanvallen op de godsdienstvrijheid. Daarvoor moeten we op onze hoede zijn.”

Fundamentele rechten herstellen

Hollerich is aartsbisschop van Luxemburg en voorzitter van de Commissie van de Bisschoppenconferenties van de Europese Unie (COMECE). Deze commissie werd in 1980 opgericht en bestaat uit de bisschoppenconferenties van de 27 EU-lidstaten.

Vorig jaar sprak COMECE zich uit tegen het langdurig dichthouden van kerken tijdens coronalockdowns met betrekking tot vrijheid van religie en vrijheid van erediensten. “COMECE benadrukt dat de afkalving van fundamentele rechten zoals godsdienstvrijheid in de huidige noodsituatie niet de nieuwe norm mag worden. Deze rechten moeten zodra het mogelijk is weer volledig hersteld worden”, liet de commissie destijds weten.

Geloofwaardigheid herwinnen

In het gesprek met ACI Stampa noemde Hollerich het aantal katholieken dat tijdens de pandemie een Mis mocht bijwonen in België “belachelijk”. Lange tijd mochten er slechts vijftien mensen per Mis aanwezig zijn in België; sinds deze maand is dat aantal opgeschroefd naar honderd. Ook bekritiseerde de kardinaal het langlopende verbod op openbare Missen in Ierland. Volgens de kardinaal heeft de Kerk in beide landen “een slechte reputatie”.

“De Kerk moet zich op een eerlijke manier profileren om geloofwaardigheid te herwinnen”, aldus kardinaal Hollerich. “Na de zaken van seksueel misbruik is dat hoognodig, zowel voor de samenleving als voor gelovigen, omdat veel mensen alle vertrouwen in de Kerk verloren hebben. Dit moet veranderen. We moeten ons zeer bescheiden opstellen en transparant zijn.”

Eerder dit jaar zette Hollerich ook zijn vraagtekens bij een wetsvoorstel in Denemarken, dat eist dat alle preken in het Deens vertaald worden. Volgens de kardinaal zou dat een beperking van de godsdienstvrijheid zijn.

Recht op abortus

Momenteel houdt COMECE volgens kardinaal Hollerich een rapport voor het Europees Parlement in de gaten waarin gepleit wordt voor een “recht op abortus” en waarin gewetensbezwaar “onthouding van medische zorg” genoemd wordt. Het rapport is een poging “om het Europees Parlement te laten stemmen voor abortus als mensenrecht en tegen de vrijheid van geweten”, zei Hollerich. “Daar zijn wij het natuurlijk niet mee eens.” Over dat rapport zal het Parlement op 24 juni stemmen.

“Ik denk dat we duidelijk moeten maken dat zo’n rapport tegen het subsidiariteitsbeginsel is”, aldus de kardinaal. Het subsidiariteitsbeginsel houdt in dat hogere instanties niet iets moeten doen wat een lagere instantie kan doen. “Abortuswetgeving is een aangelegenheid van landen, niet van de EU. Daarom zou het een grote zonde zijn als de EU geen respect heeft voor de subsidiariteit die zij zo hoog in het vaandel heeft staan.” Volgens kardinaal Hollerich is dat het beste argument om EU-politici ervan te overtuigen om tegen de voorstellen uit het rapport te stemmen.


Overgenomen met toestemming van Katholiek Nieuwsblad.


Aartsbisdom roept op tot gebed voor overwinning van de coronapandemie

Katholiek Nieuwsblad, 3 mei 2021

Kardinaal Wim Eijk roept alle gelovigen van het aartsbisdom Utrecht op tot gebed om de coronaviruspandemie te overwinnen. In de Mariamaand mei wordt onder andere wereldwijd in alle Mariabedevaartplaatsen mede voor deze intentie de rozenkrans gebeden.

“In alle Mariabedevaartplaatsen ter wereld wordt deze maand veelvuldig de rozenkrans gebeden mede tot intentie van de overwinning op de coronaviruspandemie”, schrijft de aartsbisschop van Utrecht.

“Hierbij roep ik alle gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht op om vooral deze Meimaand in gebed met elkaar verbonden te zijn dat de coronaviruspandemie spoedig overwonnen zal worden, in het bijzonder door het bidden van de rozenkrans.”

India en Brazilië

De kardinaal nodigt ook uit tot gebed voor mensen in andere landen, die alle op dit moment noodzakelijke medische zorg en andere hulp ontberen.

“De beelden die ons uit India en Brazilië hebben bereikt zijn diep tragisch en spreken voor zich. Bidden we ook voor allen die eenzaam zijn, wanhopig en dagelijks de pijnlijke gevolgen dragen van besmettingen met het coronavirus. Moge de Heer hen kracht geven bij dit alles en uitkomst”, aldus Eijk.

Gebedsmarathon

De aartsbisschop van Utrecht sluit zich met het initiatief aan bij de oproep die paus Franciscus onlangs deed tot een wereldwijde gebedsmarathon in de meimaand, om te bidden voor een einde aan de coronapandemie.

Bisdommen en heiligdommen in de Benelux gaven gehoor aan de oproep.

Gebeden op de website van NKZN