Paus Benedictus XVI: ’Euthanasie: verkeerde oplossing en onwaardige daad’

RorateRorate, 2 februari 2009

Paus Benedictus XVI heeft zondag bij het angelusgebed euthanasie bestempeld als een verkeerde oplossing voor het drama van het lijden en als een onwaardige daad van de mens. De uitspraken van de paus lokten applaus uit bij gelovigen en pelgrims op het Sint-Pietersplein.

Lees meerPaus Benedictus XVI: ’Euthanasie: verkeerde oplossing en onwaardige daad’

Een mens in wording is geen puur materiële aangelegenheid

Verklaring van de Belgische bisschoppen
Kerknet, 9 januari 2009

Op 4 december laatstleden heeft de Kamer ingestemd met het ‘wetsontwerp inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek’. Eerder al had ook de Senaat het ontwerp goedgekeurd. Geen van beide stemmingen vond enige weerklank in de media. De bisschoppen vinden dat zij dit niet stilzwijgend aan zich kunnen laten voorbijgaan. Hierna volgt de integrale tekst van het persbericht.

Lees meerEen mens in wording is geen puur materiële aangelegenheid

Belgische bisschoppen over “Dignitas Personae”

Presentatie door de persdienst van de Bisschoppenconferentie van België
Kerknet, 12 december 2008

In 1987 publiceerde de Congregatie voor de Geloofsleer de instructie* ‘Donum Vitae’ (De gave van het leven) over ethische kwesties rond de geboorte van het menselijk leven. De aanhoudende ontwikkeling van de biomedische wetenschap en de almaar nieuwe therapeutische mogelijkheden maakten een nieuwe toelichting door het kerkelijke leergezag noodzakelijk.

Lees meerBelgische bisschoppen over “Dignitas Personae”

Geen patent op humane embryonale stamcellen: een goed signaal

ComeceNo patent for human embryonic stem cells: A sensible decision and a good signal

Comece, 27 november 2008
Commission of the Bishops’ Conferences of the European Community

The Secretary General of COMECE Fr Piotr Mazurkiewicz welcomes the decision made public today by the Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office (EPO). “Obtaining a patent for embryonic stem cells goes against European patent law. This confirmation by the European Patent Office is a sensible decision and an important signal towards the protection of human embryos”.

Lees meerGeen patent op humane embryonale stamcellen: een goed signaal

‘Arts verplichten tot meewerken aan euthanasie’

Katholiek NieuwsbladKatholiek Nieuwsblad, 13 november 2008

Artsen moeten verplicht worden mee te werken aan euthanasie of hulp bij zelfdoding. Dat vindt de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE). Artsen die gewetensbezwaren hebben en ook weigeren door te verwijzen zouden tuchtrechtelijk vervolgd moeten worden, aldus NVVE-voorzitster Petra de Jong in Trouw.

Lees meer‘Arts verplichten tot meewerken aan euthanasie’