Katholieke Stichting Medische Ethiek
9 december 2023

Revision of the Declaration of Helsinki

WMA conference on the revision of the Declaration of Helsinki: research in resource-poor settings

Banner-Vatican-2024-1

The World Medical Association invites you to attend its Conference on the Revision of the Declaration of Helsinki, focused on research in resource-poor settings, which will take place 18-19 January 2024, at the Aula Vecchia del Sinodo in Vatican City.

Developed in 1964 by the World Medical Association’s General Assembly, the Declaration of Helsinki (DoH) is a set of ethical principles on human experimentation developed for the medical profession. In 2022, the WMA appointed a workgroup to begin the process of revising this seminal document. To encourage as much global participation in the revision process as possible, the WMA is collaborating with its members to host a series of regional meetings.

Co-organized by the Pontifical Academy for Life, the American Medical Association and the WMA, the WMA’s Conference in Vatican city on the Revision of the Declaration of Helsinki will be focused research in resource-poor settings and provide input on the current draft of the DoH. Please note that this event will be held in person in English and is open to all WMA members and invited guests.

The registration and more details are available through this link. Please contact the WMA secretariat at doh@wma.net with any questions.


NKZN Voorjaarsbijeenkomst

Voorjaarsbijeenkomst van het Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland. Invulling en locatie volgen.


Human meanings and challenges

Algemene vergadering van de Pauselijke Academie voor het Leven. De workshops op 12 en 13 februari zijn voor iedereen toegankelijk.


Bio-ethical issues in neonatal critical care

Symposium mede georganiseerd door de Pauselijk Academie voor het Leven.


Artificiële intelligentie: zegen of vloek?

Najaarsbijeenkomst Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland over ethische aspecten van artificiële intelligentie. Dit betreffen computeralgoritmes, die bijvoorbeeld werden gebruikt door de Belastingdienst in de toeslagenaffaire, maar ook computertechnologie die onderdeel is van gehumaniseerde robots die in de zorg kunnen worden ingezet.

Programma

09:30 u. Inloop en registratie
10:00 u. Eucharistieviering – hoofdcelebrant dr. Lambert J.M. Hendriks, voorzitter Katholieke Stichting Medische Ethiek, rector Grootseminarie Rolduc
11:00 u. Koffie
11:15 u. Opening door dagvoorzitter – prof.dr. Frans J. van Ittersum, voorzitter Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland
11:30 u. Lezing “Ontwikkelingen zorgtechnologie” – René Donkers, adviseur zorgtechnologie
12:15 u. Lezing “Gehumaniseerde robots en de mens – een filosofisch perspectief” – mgr. dr. Everard J. de Jong, hulpbisschop bisdom Roermond
13.00 u. Lunch
14.00 u. Lezing “Robots en AI – (moraal)theologisch perspectief” – dr. Lambert J.M. Hendriks
14:45 u Discussie in groepjes
15.15 u Samenvatting – bevindingen van de dag – overzicht AI-documenten van b.v. UNESCO, EU en COMECE – drs. Lotte Voets, specialist ouderengeneeskunde, bestuurslid Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland
16.00 u. Afsluitende gebedsviering
16:15 u. Afsluiting, mededelingen netwerk, borrel
16.45 u. – 18.00 u. Facultatief: mogelijkheid met pizza en iets te drinken te blijven eten en elkaar nader te ontmoeten

Locatie

Vituszaal (Annagebouw), St. Vitusparochie
Emmastraat 3
1211 NE HilversumWanneer er veel belangstelling is, zullen we overwegen het programma ook online aan te bieden.

Kosten

Deelname in Hilversum inclusief lunch € 35,–, studenten op vertoon van studentenkaart € 17,50
Facultatieve pizza-maaltijd € 12,50 (geen studententarief)

Aanmelden voor deze bijeenkomst


Die dikke bult is je eigen schuld…

CMF Nederland, 18 november 2023

Die dikke bult is je eigen schuld…

Op zaterdag 18 november 2023 hoopt CMF-Nederland weer haar Najaarsconferentie te organiseren. De conferentie zal plaatsvinden in Driebergen-Rijsenburg en we zullen het gaan hebben over de onmacht en frustraties die we ervaren in de behandeling van verslaafde patiënten. Daarnaast ook aandacht voor als je zelf als hulpverlener last hebt van een verslaving of vermoedt dat een collega daar mee worstelt. Met bijdragen van ds. Evert Jan Veldman (diaconaal predikant) en Hans Rode (psychiater met ervaring van behandeling van verslaving, ook onder artsen) willen we leren hoe je met compassie en barmhartigheid naar jezelf en anderen kijkt als verslaving een rol speelt. Zonder er doekjes omheen te winden. 

Verdere toelichting

Elke arts zal op enig moment medische zorg leveren aan een patient met een verslaving. Die zorg kan soms flink schuren. Zeker als ze dringend medische hulp nodig hebben. De verslaafde laat ambivalentie zien, wil soms helemaal niet geholpen worden en neemt onverstandige beslissingen die flink negatieve gevolgen kunnen hebben voor zijn/haar gezondheid. Dat kan voor veel onrust zorgen op de afdeling of in je spreekkamer. Het liefst zou je ze met compassie benaderen, maar eigenlijk voel je weerstand. Nog lastiger wordt het als we zelf worstelen met verslaving of vermoeden dat een collega er mee tobt. Want dokters kunnen lastige patiënten zijn, helemaal als ze verslaafd zijn.

Hoe kijk je met compassie en barmhartigheid naar jezelf en anderen als verslaving een rol speelt, zonder er doekjes omheen te winden? Die vraag staat deze conferentie centraal. De dag zal ingeleid worden met een meditatie van ds. Evert Jan Veldman, o.a. diaconaal predikant. De hoofdlezing zal worden verzorgd door Hans Rode. Hij is psychiater en heeft veel ervaring in de behandeling en consultatie bij verslaving. Zo was hij o.a. betrokken bij ABS-artsen van de KNMG. Hij zal met een praktisch inslag ons handvatten geven hoe om te gaan met bovenstaande problematiek.

Het conferentie is opgezet voor artsen en geneeskundestudenten en ook geaccrediteerd als nascholing voor artsen. Tegelijkertijd is het een thema dat ook relevant is voor andere hulpverleners die betrokken zijn bij de behandeling van verslaving. Meer informatie kunt u terugvinden op de website van het CMF-Nederland.


Verslaving

Symposium van de Belgische Medische Vereniging Sint Lucas over verslaving en de behandelingsmogelijkheden bij verslaving.


40-jarig jubileum Juristenvereniging Pro Vita

Juristenvereniging Pro Vita (JPV) viert 40-jarig jubileum  
Beste leden, vrienden en belangstellenden van JPV,
 
Juristenvereniging Pro Vita komt op voor de bescherming van het leven en viert dit jaar haar 40-jarig jubileum. Ter ere van deze mijlpaal organiseert Pro Vita een bijzondere jubileumbijeenkomst die zal plaatsvinden op 7 oktober 2023 in Bodegraven. U bent hiervoor van harte uitgenodigd!
 
Sinds haar oprichting in 1983 zet Juristenvereniging Pro Vita zich in voor de bescherming van menselijk leven. In de afgelopen 40 jaar leverde de vereniging een belangrijke bijdrage aan de bewustwording rond de beschermwaardigheid van het menselijk leven en de juridische vraagstukken die daarmee verband houden.
 
Reflectie, inspiratie en verbinding
De jubileumbijeenkomst zal in het teken staan van reflectie, inspiratie en verbinding. Er zal aandacht zijn voor wat er is bereikt en we kijken vooruit naar de toekomst: wat valt er de komende jaren te verwachten aan thema’s rond levensbeëindiging en levensbescherming? Hoe blijft de volgende generatie betrokken bij de bescherming van de menselijke waardigheid?
Dagvoorzitter is drs. Mirjam den Boer-Neele, adviseur JPV.
 
Het jubileumevenement zal een waardevolle gelegenheid zijn om herinneringen te delen en elkaar te ontmoeten. Hieronder vindt u het programma.
 
Programma
11.00 u. Ontvangst met koffie
11.30 u. Opening en begroeting door mr. Tista Bobbink, voorzitter JPV Groet van dr. Th.A.M. van der Horst, mede-oprichter JPV 11.45 u. Terugblik op het voorzitterschap (1999-2021) van mr. Martine Klaasse-Carpentier, door mr. Rudolf van Binsbergen, bestuurslid JPV
12.30 u. Lunch en ontmoeting
13.30 u. De essentie van menselijke waardigheid, door mr. Jolanda van Boven, adviseur JPV
14.00 u. Actualiteit: Abortus en de invloed van Europees recht, door Patrick Garré, jurist en bestuurslid JPV Euthanasieverzoek bij dementie, mr. Tista Bobbink 14.45 u. JPV en de nieuwe generatie, drs. Daniël Eykelenkamp (Pater Koopmanstichting)
15.15 u. Conclusie en afsluiting
15.30 – 16.00 u. Tot slot een drankje
 
Locatie: Kantoor Wille Donker advocaten, Klipperaak 201, 2411 ND Bodegraven
Goed bereikbaar met OV.
 
Wilt u dit ook niet missen? Meld u dan vóór 1 oktober aan via secretariaat@provita.nl.
Wij hopen u te ontmoeten op 7 oktober! De aanmelding is gratis.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
mr. Tista Bobbink
voorzitter JPV     Website JPV   Twitter LinkedIn Website  

Tiener- en jongerenweekend “Liefde en seksualiteit”

Tiener- en jongerenweekend van Gezin en geloof.


Webinar “Hij zag dat het goed was”

Webinar van het Opgroeisymposium.