Katholieke Stichting Medische Ethiek
20 oktober 2021

15-17 September 2022: FIAMC Congress: Medicine: reparative or transformative ?

The next international congress of the World Federation of Catholic Medical Associations (FIAMC) under the presidency of Professor Dr. Bernard Ars will be held in Rome
September 15 – 17th, 2022
Venue: Augustinianum
Via Paolo VI 25, 00193 ROMA

More information


22-25 maart 2022: Suffering, Death and Palliative Care

Advanced European Bioethics course “Suffering, Death and Palliative Care”, Nijmegen, the Netherlands, 22-25 March 2022, organized by the section of Healthcare Ethics, IQ healthcare, (Radboudumc university medical centre).

Aim of the course is to educate participants on a range of ethical issues related to suffering and dying, palliative care and medically assisted death. The key-note lecture will be held by Els van Wijngaarden PhD, associate professor and researcher, Dept. of Care Ethics, University for Humanistic Studies, Utrecht, the Netherlands.

Contact: Valesca Hulsman: Valesca.Hulsman@radboudumc.nl

More information


20 november 2021: Hoe vrij ben jij ? Gewetensbezwaar op de werkvloer

Door allerlei ontwikkelingen dreigt gewetensbezwaar moeilijker te worden. Plannen voor Europese en Nederlandse wetten, richtlijnen van beroepsgroepen leiden er steeds vaker toe dat bepaalde handelwijzen “moeten”, ook als bepaalde mensen, bijvoorbeeld christenen, die deze handelingen moeten uitvoeren deze niet in overeenstemming kunnen brengen met hun christelijke geweten. Op deze ontwikkelingen en hoe hiermee om te gaan willen we op deze dag ingaan en met elkaar discussiëren.

Voorlopig programma
9.30 u.: Inloop en registratie
10.00 u.: Eucharistieviering – hoofdcelebrant dr. Lambert J.M. Hendriks, voorzitter Katholieke Stichting Medische Ethiek, rector Grootseminarie Rolduc
11.15 u.: Opening door dagvoorzitters – drs. Lotte Voets, specialist ouderengeneeskunde, en drs. Niki Leenders, internist-nefroloog, beiden bestuurslid NKZN
11.20 u.: Gewetensbezwaar onder druk – prof.dr. Frans J. van Ittersum, internist-nefroloog, voorzitter Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland
11.45 u.: Het geweten in de christelijk perspectief – dr. Lambert Hendriks
12.30 u.: Lunch
13.30 u.: Geweten en recht – mr. René M.A. Guldenmond
14.15 u.: Uitwisseling van ervaringen en discussies in groepjes over situaties waarin het persoonlijke of christelijke geweten onder druk komt
15.30 u.: Plenaire sessie: uitwisseling van ervaringen, presentaties van bijzondere ervaringen
16.00 u.: Afsluitende gebedsviering
16.30 u.: Afsluiting, mededelingen netwerk (prof.dr. Frans J. van Ittersum), borrel

Locatie
St. Vituskerk / De Schaapskooi of Annazaal
Emmastraat 3
1211 NE Hilversum

Deze bijeenkomst is in principe ook online te volgen.

Kosten
Deelname in Hilversum inclusief lunch € 35,–, studenten op vertoon van studentenkaart € 17,50
Deelname online € 15,–, studenten op vertoon van studentenkaart € 7,50

Aanmelden voor deze bijeenkomst