Abortuspil bij de huisarts? Goed voor niemand

Katholiek NieuwsbladKatholiek Nieuwsblad, 21 april 2017
door Ward Biemans S.J., priester en moraaltheoloog in Amsterdam, en Edward Groenenboom, huisarts in Sommelsdijk

De Tweede Kamer merkte kort voor Pasen minister Schippers’ wetsvoorstel om de abortuspil in handen van de huisarts te geven als controversieel aan. Dit houdt in dat het demissionaire kabinet het niet verder behandelt. Dat is zeer terecht.

Lees meerAbortuspil bij de huisarts? Goed voor niemand

EU-bisschoppen blij met oordeel draagmoederschap

Katholiek NieuwsbladKatholiek Nieuwsblad, 1 februari 2017

De Commissie van Europese Bisschoppenconferenties COMECE is blij met het recente oordeel van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) over het draagmoederschap. De Grote Kamer oordeelde onlangs dat landen niet verplicht zijn ouderlijke rechten te erkennen indien er geen biologische band bestaat met het kind.

Lees meerEU-bisschoppen blij met oordeel draagmoederschap

Zwangere vrouwen al rond dertien weken echo aanbieden

Persbericht

GezondheidsraadGezondheidsraad, 22 december 2016

De Gezondheidsraad adviseert om vrouwen tijdens hun zwangerschap al rond dertien weken een echo aan te bieden als onderdeel van het programma van prenatale screening. Veel afwijkingen die nu bij de 20-wekenecho worden opgespoord, kunnen namelijk ook al eerder ontdekt worden. Daarbij zou nog wel onderzocht moeten worden wat zo’n vroege echo precies oplevert en hoe vrouwen deze ervaren. Dat schrijft de raad aan de minister van VWS.

Lees meerZwangere vrouwen al rond dertien weken echo aanbieden

Embryo’s kweken schendt menselijke waardigheid

Katholiek NieuwsbladKatholiek Nieuwsblad, 4 juni 2016
door Willem Jacobus kardinaal Eijk, referent medisch-ethische kwesties voor de Nederlandse bisschoppenconferentie, adviseur van de Katholieke Stichting Medische Ethiek

Mogen menselijke embryo’s gekweekt worden voor wetenschappelijk onderzoek, zoals het kabinet overweegt? Kardinaal Eijk reageert in Katholiek Nieuwsblad namens de bisschoppenconferentie. “De Kerk zegt ja tegen het leven, maar nee tegen de schending van de waardigheid ervan.”

Lees meerEmbryo’s kweken schendt menselijke waardigheid

Voorstel verruiming experimenten met embryo’s

Rijksoverheid

Overheid, 27 mei 2016

Minister Schippers schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat ze de mogelijkheden om experimenten te doen met embryo’s wil verruimen. Het gaat om onderzoek op het gebied van onvruchtbaarheid, kunstmatige voortplantingstechnieken en erfelijke of aangeboren aandoeningen. De ChristenUnie en de SGP vinden de verruiming te ver gaan, het CDA heeft nog niet gereageerd.

Binnen de Katholieke Stichting Medische Ethiek is al eerder nagedacht over experimenten met embryo’s:
Prof.dr. W.J. Eijk over experimenten met embryo’s (1997)
Mgr.dr. W.J. Eijk over de status van het embryo vanaf de conceptie

Lees meerVoorstel verruiming experimenten met embryo’s

Huidige abortuswetgeving en –praktijk vertonen inconsistenties

Pro Vita HumanaPro Vita Humana, 1 april 2016
door drs. Ward J.A. Biemans SJ, spirituaal van het Ariënsinstituut

Samenvatting
De huidige abortuswetgeving en –praktijk vertonen inconsistenties. Deze inconsistenties hebben betrekking op het vaststellen van een noodsituatie, op het bespreken van alternatieven voor abortus en op de wederzijdse informatieverstrekking, zowel door de arts(-assistent) als door de vrouw. Uit internationaal onderzoek blijkt dat circa 20% van de vrouwen die een abortus hebben ondergaan lijdt aan ernstige mentale gezondheidsproblemen. De onafhankelijke counseling van vrouwen na onbedoelde zwangerschap zou daarom aanzienlijk moeten worden uitgebreid.

Lees meerHuidige abortuswetgeving en –praktijk vertonen inconsistenties