Geslachtsselectie

Stichting Medische Ethiekdoor dr. J.A. Raymakers, secretaris-penningmeester van de Stichting Medische Ethiek

Onlangs verscheen het boek Gen-ethische grensverkenningen van de Teldersstichting (wetenschappelijk instituut verbonden aan de VVD), waarin gepleit wordt voor verbreding van de ethische grenzen van medisch handelen, bijvoorbeeld het wettelijk mogelijk maken van geslachtsselectie door embryoselectie.

Lees meerGeslachtsselectie

Nieuwe richtlijn Perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte

Medisch Contact, 7 oktober 2010
door A.A.E. Verhagen

In de nieuwe richtlijn voor de behandeling bij extreme vroeggeboorte komt de grens voor actieve opvang door artsen bij 24 weken te liggen in plaats van bij 25. De uitkomst van een intensief traject van ethische en juridische overwegingen.

Dit artikel verwoordt niet vanzelfsprekend het standpunt van de Stichting Medische Ethiek. Het wordt geplaatst om een volledig beeld van de discussie te geven.

Lees meerNieuwe richtlijn Perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte

De dynamiek van prenatale screening

Medisch Contact, 30 september 2010
door A. de Jong, Wybo J. Dondorp, Christine E.M. de Die-Smulders, Guido M.W.R. de Wert

De mogelijkheden om foetale afwijkingen te constateren worden met de dag groter. Hierdoor begint de praktijk te wringen met het morele en juridische kader.

Dit artikel verwoordt niet vanzelfsprekend de mening van de Stichting Medische Ethiek. Het wordt op deze website weergegeven omwille van de volledigheid van de discussie. (webredactie SME)

Lees meerDe dynamiek van prenatale screening

Duitsland: Eerste stap richting designerbaby’s

Katholiek NieuwsbladKatholiek Nieuwsblad, 8 juli 2010

Duitse katholieken reageren geschokt op een uitspraak afgelopen dinsdag van het federaal gerechtshof over gentests op embryo’s. Het hof stond onlangs pre-implantatiediagnostiek toe. Dit houdt in dat kunstmatig verwekte embryo’s getest mogen worden op genetische afwijkingen voordat zij in de baarmoeder worden teruggeplaatst.

Lees meerDuitsland: Eerste stap richting designerbaby’s

COMECE: Human embryonic stem cells no alternative to animal testing

ComeceAnimal protection: Tests using human embryonic stem cells must not be considered as an alternative to animal testing

COMECE, 7 juni 2010

The Council of Ministers of the European Union is about to formally adopt a draft directive for the protection of animals used for scientific purposes, with the aim of strengthening the protection of animals. COMECE welcomes this initiative as there is no doubt that animal protection is an ethical question, particularly for Christians.

Lees meerCOMECE: Human embryonic stem cells no alternative to animal testing

20-weken echo schiet doel voorbij

Katholiek NieuwsbladKatholiek Nieuwsblad, 19 januari 2010
door Elise van Hoek-Burgerhart, beleidsmedewerker collectieve belangenbehartiging bij de NPV

De afgelopen week haalde de 20-weken echo opnieuw het nieuws. Uit een TNO-rapport “Aangeboren afwijkingen in Nederland 1997-2007 “ blijkt dat de 20-wekenecho heeft geleid tot een forse toename van het aantal abortussen om open rug en waterhoofd. Ook bij lipspleten (schisis) lijkt er een verband tussen de echo en abortus.

Lees meer20-weken echo schiet doel voorbij

Keuzevrijheid voor abortus vereist keuzemogelijkheden

Katholiek NieuwsbladKatholiek Nieuwsblad, 16 december 2009
door Caroline Tax, promovenda en lid van het CDA

De Vereniging voor de Bescherming van het Ongeboren Kind heeft in Gouda een opvanghuis voor jonge vrouwen die moeder worden in een problematische situatie. De organisatie helpt hen terug te keren naar de maatschappij en te zorgen voor zichzelf en hun kind.

Lees meerKeuzevrijheid voor abortus vereist keuzemogelijkheden

IVF – Niet-medische vragen voor de dokter

Pro Vita HumanaPro Vita Humana, 2009, nr. 3, p45-48
door prof.mr.dr. M.A.J.M. Buijsen, hoogleraar Recht & Gezondheidszorg aan het Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam

Inleiding
Kon je vroeger geen kinderen krijgen, dan had je pech. Tegenwoordig hoeven mensen met een onvervulde kinderwens niet bij de pakken neer te zitten. Wensouders met een vruchtbaarheidsprobleem hebben een heel scala aan behandelmogelijkheden tot hun beschikking, waaronder in-vitrofertilisatie (IVF).

Lees meerIVF – Niet-medische vragen voor de dokter