Canadees rapport: ‘Euthanasie bespaart 130 miljoen euro’

Katholiek NieuwsbladKatholiek Nieuwsblad, 27 januari 2017

Euthanasie en hulp bij zelfdoding bespaart de Canadese belastingbetaler jaarlijks zo’n 130 miljoen euro. Dat concluderen twee onderzoekers op basis van een kosten-batenanalyse die gepubliceerd is in het online tijdschrift van de Canadese artsenorganisatie CMA. Critici beschouwen het rapport als een opstapje die overheden nodig hebben om ouderen ervan te overtuigen dat het een morele plicht zou zijn te sterven om het zorgsysteem in stand te houden, meldt LifeSiteNews.

Lees meerCanadees rapport: ‘Euthanasie bespaart 130 miljoen euro’

Ook voor gezonde mensen medische hulp bij zelfdoding?

Katholiek NieuwsbladKatholiek Nieuwsblad, 21 oktober 2016
door Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht en referent voor medische ethiek namens de Nederlandse bisschoppenconferentie.

Het nieuwe kabinetsplan om levensbeëindiging van gezonde mensen met een ‘voltooid leven’ mogelijk te maken, vervult met zorg. Ook de persoonlijke autonomie is er niet mee geholpen, want “beëindiging van leven betekent ook beëindiging van vrijheid”.

Lees meerOok voor gezonde mensen medische hulp bij zelfdoding?

Toename aantal euthanasiegevallen in Nederland vlakt in 2015 af

Regionale Toetsingscomissies Euthanasie, 25 april 2016
Medisch Contact, 26 april 2016

Zoals al eerder bekend gemaakt was, blijkt nu ook uit het jaarverslag van de Regionale Toetsingscomissies Euthanasie dat het het aantal meldingen van euthanasie bij de Toetsingscommissies afgevlakt is in 2015. In dat jaar werden 5516 gevallen gemeld, een stijging van 4% t.o.v. 2014 (5306). Dit is lager dan de jaarlijkse toename van 10% die de laatste jaren gebruikelijk was.

Lees meerToename aantal euthanasiegevallen in Nederland vlakt in 2015 af

Commissie Schnabel wil geen nieuwe juridische mogelijkheden voor hulp bij zelfdoding

Rijksoverheid, 4 februari 2016

De commissie Schnabel concludeert in het rapport “Voltooid Leven” dat aanpassing van de Wet toetsing Levensbeëindiging niet nodig en ook niet wenselijk is. Op dit rapport is wisselend gereageerd.

Wet zo laten, Medisch Contact, 4 februari 2016
Verdeelde reacties op rapport Voltooid Leven, Medisch Contact, 4 februari 2016

Lees meerCommissie Schnabel wil geen nieuwe juridische mogelijkheden voor hulp bij zelfdoding

Duidelijkheid over euthanasie?

Katholiek NieuwsbladKatholiek Nieuwsblad, 15 januari 2016
door dr. Lambert Hendriks, voorzitter van de Katholieke Stichting Medische Ethiek en rector en docent moraaltheologie van het grootseminarie Rolduc

De Handreiking schriftelijk euthanasieverzoek wil duidelijkheid scheppen over euthanasie in situaties waarin niet meer goed met de patiënt gecommuniceerd kan worden. Maar die duidelijkheid is ver te zoeken.

Lees meerDuidelijkheid over euthanasie?

Zelfbeschikking rond levenseinde mag arts niet verplichten

KNMG verduidelijkt standpunt

KNMGKNMG, 5 januari 2016

De wens zelf te kunnen bepalen hoe en wanneer je dood gaat, is groot, blijkt uit NRC-onderzoek in samenwerking met artsenfederatie KNMG. Artsen melden vandaag in NRC dat deze wens nooit mag leiden tot een meewerkplicht voor de dokter. Ook zijn er veel vragen rond zelfbeschikking. Hoever willen we gaan als samenleving? Hoe beschermen we kwetsbaren, voorkomen we druk van familie of mantelzorgers?

Lees meerZelfbeschikking rond levenseinde mag arts niet verplichten

Aantal euthanasiegevallen stijgt met 10% in 2014

Jaarverslag Regionale toetsingscommissies euthanasie 2014 gepubliceerd

Regionale toetsingscommissies euthanasie, 7 oktober 2014

In 2014 ontvingen de toetsingscommissies van artsen 5306 euthanasiemeldingen. Dit aantal betekent een stijging van 10 % ten opzichte van 2013 (4829). In de meeste gevallen was kanker de oorzaak van het uitzichtloos en ondraaglijk lijden.

Lees meerAantal euthanasiegevallen stijgt met 10% in 2014