Katholieke Stichting Medische Ethiek
5 juli 2022

European Institute of Bioethics

European Institute of Bioethics


Charlotte Lozier Institute

Amerikaans Pro Life instituut instituut dat probeert de waarde van het menselijk leven te doorgronden en bekijkt in hoeverre van beleid van overheden en andere organisaties het menselijk leven beschermen.

Charlotte Lozier Institute


Pro Vita Humana

Website van het internetmagazine (voorheen tweemaandelijkse tijdschrift) Pro Vita Humana, een gezamenlijke uitgave van het Nederlands Artsenverbond en de Juristenvereniging Pro Vita. Recente artikelen en interessante dossiers.

Pro Vita Humana


Siriz

Siriz biedt hulp bij ongewenste zwangerschap en na zwangerschapsverlies.
Siriz geeft voorlichting op scholen en verenigingen.
Siriz gaat ervan uit dat de mens vanaf de conceptie beschermwaardig is.

Siriz


Nederlands Artsenverbond

Het Nederlands Artsenverbond (NAV) is een vereniging van artsen die in hun werk de hippocratische ethiek als uitgangspunt hanteren.

Nederlands Artsenverbond


Lindeboom Instituut

Het Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut, Centrum voor medische ethiek

Het Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut is een wetenschappelijk studiecentrum op christelijke grondslag dat artsen, verpleegkundigen en zorginstellingen ondersteunt bij ethische en levensbeschouwelijke vragen in de zorgverlening. Een belangrijk middel daarbij is het verrichten van onderzoek, al dan niet met externe participatie en financiering. De doelstelling van het instituut is het bevorderen en handhaven van bijbels verantwoorde waarden en normen in de gezondheidszorg.

Lindeboom Instituut


Juristenvereniging Pro Vita

Vereniging van Pro Life Juristen in Nederland.

Juristenvereniging Pro Vita


Fertility Care

Fertility Care probeert stellen met ongewilde kinderloosheid via een natuurlijke methode zwanger te laten worden.

 Fertility Care