Katholieke Stichting Medische Ethiek
12 december 2008

Dignitas personae

De Congregatie voor de Geloofsleer publiceerde op vrijdag 12 december 2008 de instructie ‘Dignitas Personae’ (Over de waardigheid van de persoon). Het document gaat over medisch-ethische kwesties rond de voortplanting, experimenten met menselijke embryo’s en het veranderen van menselijk DNA.

Lees de officiële Nederlandse vertaling van Dignitas Personae.