Katholieke Stichting Medische Ethiek
6 augustus 1993

Encycliek “Veritatis Splendor”

H. Paus Johannes Paulus IIPaus Johannes Paulus II
6 augustus 1993

Over enkele fundamentele vraagstukken van de morele leer van de Kerk

Vertaling Veritatis Splendor.

Overgenomen met toestemming van Katholiek Nieuwsblad.