Najaar 2022: Vruchtbaarheid en begin van het leven

De najaarsbijeenkomst van het Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland zal gewijd zijn aan vruchtbaarheid en het begin van het leven. Er wordt gediscussieerd over uitbreiding van het embryo-onderzoek waardoor er met embryo’s tot 14 of 28 dagen oud onderzoek gedaan kan worden; abortus zou ook bij langere duur van de zwangerschap mogelijk moeten zijn, terwijl doodgeboren kinderen bij een kortere zwangerschapsduur een naam zouden moeten kunnen krijgen; de kunstbaarmoeder is aangekondigd en zal worden gaan onderzocht.

Al met al redenen genoeg om de christelijke en specifiek katholieke visie op het doorgeven van het leven, vruchtbaarheid en het ontstaan van nieuw menselijk leven nog eens nader te bekijken en onderling te bediscussiëren.

Programma

09:30Inloop en registratie
10:00Eucharistieviering – hoofdcelebrant dr. Lambert J.M. Hendriks, voorzitter Katholieke Stichting Medische Ethiek, rector Grootseminarie Rolduc
11:00Koffie
11:15 Opening door dagvoorzitter
11:30Lezing “Medisch-biologische aspecten van vruchtbaarheid” – drs. Jeroen Eidhof, huisarts in opleiding, lid bestuur werkgroep NKZN
12:15Discussiegroepjes deel 1
13:00Lunch
14:00Lezing “Vruchtbaarheid en beginnend leven vanuit christelijk perspectief” – spreker volgt
15:00Discussie en vragen
15:45Theepauze
16:00Afsluitende gebedsviering
16:30Mededelingen – afsluiting – borrel

Locatie
Vituszaal, St. Vitusparochie
Emmastraat 7
Hilversum

Het programma wordt hybride, d.w.z. op de locatie in Hilversum en online aangeboden.

image_pdfimage_print
Categorieën Niet gecategoriseerd