Katholieke Stichting Medische Ethiek
4 september 2009

Nederlandse vertaling Caritas in Veritate

De Nederlandse R.K. Kerkprovincie heeft een Nederlandse vertaling van de encycliek Caritas in Veritate van Paus Benedictus XVI vrijgegeven.