Standpunt R.K. Kerk

Dit gedeelte van de website geeft in het kort standpunten van de R.K. Kerk t.a.v. meerdere onderwerpen. Hier en daar wordt een toelichting op het onderwerp gegeven. De bedoeling is dat de teksten zo zijn geschreven dat deze ook voor mensen die niet medisch of ethisch geschoold zijn begrijpelijk zijn.

Voor degenen die verder willen lezen wordt er gewerkt met hyperlinks. Ook worden afkortingen gebruikt voor naslagwerken:
KKK: Katechismus van Katholieke Kerk
HWG: Handvest van de Werkers in de Gezondheidszorg
HKME: Handboek Katholieke Medische Ethiek