Katholieke Stichting Medische Ethiek
13 augustus 2022

Steeds nieuwe afweging nodig bij onderzoek mens-diercombinaties

Gezondheidsraad, 17 juli 2019

Om te beoordelen of onderzoek met mens-diercombinaties toelaatbaar is, is iedere keer een nieuwe afweging nodig. Daarbij moet onder meer gekeken worden naar ethische aspecten, zoals de menselijke waardigheid en het dierenwelzijn. Ook moet het belang van het onderzoek opwegen tegen de belasting voor mens en dier. De Gezondheidsraad adviseert een toetsingskader op te nemen in een brede wettelijke regeling voor mens-diercombinaties en andere controversiƫle biotechnologische ontwikkelingen. Dat schrijft de raad aan de minister van VWS.