Katholieke Stichting Medische Ethiek
16 oktober 2018

Trouw: tot nu toe minder euthanasiegevallen in 2018

Trouw, 16 oktober 2018

Na jaren van stijging worden dit jaar minder gevallen van euthanasie gemeld. Een griepgolf en angst voor vervolging onder artsen zijn mogelijke oorzaken.