Handvest van de werkers in de gezondheidszorg

Handvest van de werkers in de gezondheidszorgOnder redactie van prof.dr. W.J. Eijk en drs. H.M.G. Kretzers, 1995

Vertaling van Carta degli operatori sanitari door de Pauselijke Raad voor het Pastoraat in de Gezondheidszorg, Citta de Vaticano, 1995

Dit boek is verkrijgbaar bij Uitgeverij Colomba, Christelijke Moraal, Medische Ethiek