Welkom

Actueel

Katholieke Stichting Medische Ethiek

Baby met DNA van 3 ouders

In Groot-Brittannië zijn baby’s geboren met het DNA van drie mensen. De derde ouder levert mitochondriaal DNA.
Katholiek Nieuwsblad

Embryo’s voor ivf-onderzoek? Katholieke vraagtekens bij voorstel van D66 en VVD

D66 en VVD willen de Embryowet uitbreiden om het kweken van embryo’s voor onderzoek mogelijk te maken. Moraaltheoloog Ward Biemans ziet weinig heil in het plan: “Daarmee wordt menselijk leven vernietigd.”

Dossiers

Rijksoverheid

Vierde evaluatie Nederlandse euthanasiewet

De vierde evaluatie Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding is gepubliceerd. Uit de rapportage blijkt dat steeds meer Nederlanders vinden dat iedereen zelf moet kunnen beschikken over eigen leven en dood en dat de ervaring van het lijden door het individu daarbij heel belangrijk is.
Belgische Bisschoppenconferentie

Belgische bisschoppen over verregaande verruiming toegang tot abortus

Verklaring van de bisschoppen van België waarin zij zich zorgen maken over de verregaande verruiming van de toegang tot abortus.

Paus Franciscus

Paus Franciscus

De Billings-revolutie en vruchtbaarheids-bewustzijn

Boodschap van Paus Franciscus aan de WOOMB congres deelnemers over de Billings-methode en vruchtbaarheidsbewustzijn.
Paus Franciscus

Dialoog tussen theologie en technologie

Paus Franciscus pleit voor een dialoog tussen theologen en wetenschappers die nieuwe, ingrijpende technologieën ontwikkelen.

Agenda

Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut

2 juni 2023: De Zorgende Gemeenschap

Symposium bij gelegenheid van de inaugurele rede van prof.dr. Stef Groenewoud over een toekomstbestendig en rechtvaardig zorgstelsel.
Schreeuw om Leven

16 juni 2023: Hoe gaan we als kerk om met bedreigingen van het ongeboren leven?

Nieuwe medische ontwikkelingen bedreigen het ongeboren leven. Bijvoorbeeld het kweken van embryo’s t.b.v. wetenschappelijk onderzoek. Arthur Alderliesten schreef het boek Recht op leven waarin deze ontwikkelingen worden geschetst en die tijdens het symposium aan bod komen.