Welkom

Actueel

Katholiek Nieuwsblad

Vaticaan benadrukt ‘nee’ tegen kunstmatige geboortebeperking en IVF in nieuw familiedocument

In een dinsdag gepubliceerd document luidt het Vaticaan de noodklok over de dalende geboortecijfers in veel landen. Tegelijkertijd onderstreept het alternatieven voor vormen van kunstmatige inseminatie die de Kerk niet acceptabel vindt.
Medisch Contact

Overheid moet regels maken voor behandelen genderdysforie

Ook vanuit seculiere hoek klinkt een rope om kritischer te zijn op geslachtsverandering bij pubers en adolescenten, omdat zij mogelijk de gevolgen van hun wens niet volledig kunnen overzien.

Dossiers

Rijksoverheid

Vierde evaluatie Nederlandse euthanasiewet

De vierde evaluatie Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding is gepubliceerd. Uit de rapportage blijkt dat steeds meer Nederlanders vinden dat iedereen zelf moet kunnen beschikken over eigen leven en dood en dat de ervaring van het lijden door het individu daarbij heel belangrijk is.
Belgische Bisschoppenconferentie

Belgische bisschoppen over verregaande verruiming toegang tot abortus

Verklaring van de bisschoppen van België waarin zij zich zorgen maken over de verregaande verruiming van de toegang tot abortus.

Paus Franciscus

Paus Franciscus

Het gezinsleven versterken

Het Vaticaan lanceert een programma om het gezinsleven te versterken. Paus Franciscus benadrukt dit in een boodschap bij de introductie van het programma.
Paus Franciscus

De Billings-revolutie en vruchtbaarheids-bewustzijn

Boodschap van Paus Franciscus aan de WOOMB congres deelnemers over de Billings-methode en vruchtbaarheidsbewustzijn.

Agenda

Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut

2 juni 2023: De Zorgende Gemeenschap

Symposium bij gelegenheid van de inaugurele rede van prof.dr. Stef Groenewoud over een toekomstbestendig en rechtvaardig zorgstelsel.
Schreeuw om Leven

16 juni 2023: Hoe gaan we als kerk om met bedreigingen van het ongeboren leven?

Nieuwe medische ontwikkelingen bedreigen het ongeboren leven. Bijvoorbeeld het kweken van embryo’s t.b.v. wetenschappelijk onderzoek. Arthur Alderliesten schreef het boek Recht op leven waarin deze ontwikkelingen worden geschetst en die tijdens het symposium aan bod komen.