Over ons

Doelstelling

De Katholieke Stichting Medische Ethiek heeft als doelstelling het bestuderen van ethische grondslagen van het medisch handelen en het publiceren van de resultaten, in het bijzonder vanuit rooms-katholiek perspectief.

Historie

De Katholieke Stichting Medische Ethiek is in 1993 opgericht als Stichting Medische Ethiek. In 2014 is de naam veranderd in Katholieke Stichting Medische Ethiek.

Vestiging en bezoekadres

Katholieke Stichting Medische Ethiek
Heyendallaan 82
6464 EP Kerkrade
045-5466817/819
KvK Maastricht: 41078707
ING NL40INGB0007322218 te Kerkrade
RSIN Nummer: 816691812

Bestuur

dr. L.J.M. Hendriks, priester, moraaltheoloog
voorzitter
Heyendallaan 82
6464 EP Kerkrade
Tel.: 045-5466810

Vacature
secretaris-penningmeester
drs. H.M.G. Kretzers, classicus
lid
Bartholomeusstraat 15
6121 JH  Born
Tel.: 046-4856437

mw.dr. E. Garcia, ethicus
lid
Emmalaan 7
3581 HL Utrecht

prof.dr. F.J. van Ittersum, internist-nefroloog
lid/webmaster/nieuwsbrieven
voorzitter werkgroep Netwerk Katholieke Zorgprofessionals
Harlekijneend 9
1423 SH  Uithoorn
Tel.: 0297-223116

Z.E. dr. W.J. kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht
adviseur
Maliebaan 38-40
3581 CR  Utrecht
Tel.: 030-2361570

Logo

De spreuk in het logo is “Ratio recta constansque”.

Beleidsplan – Verslag activiteiten – Financiële verantwoording

De meest recente versies van het beleidsplan, verslag van activiteiten en de financiële verantwoording zijn te vinden op deze website.

Financiën en beloningsbeleid

Bestuursleden en medewerkers van de Katholieke Stichting Medische Ethiek worden niet betaald voor het werk dat ze voor de stichting verrichten. De kosten worden hierdoor tot een minimum beperkt. Materiële kosten, zoals portokosten, kosten voor webhosting etc, investeringen bij het laten uitgeven van boeken worden wel gemaakt. Hiervoor is de stichting afhankelijk van giften.

image_pdfimage_print