Over ons

Doelstelling

De Katholieke Stichting Medische Ethiek heeft als doelstelling het bestuderen van ethische grondslagen van het medisch handelen en het publiceren van de resultaten, in het bijzonder vanuit rooms-katholiek perspectief.

Historie

De Katholieke Stichting Medische Ethiek is in 1993 opgericht als Stichting Medische Ethiek. In 2014 is de naam veranderd in Katholieke Stichting Medische Ethiek.

Vestiging en bezoekadres

Katholieke Stichting Medische Ethiek
Heyendallaan 82
6464 EP Kerkrade
045-5466817/819
KvK Maastricht: 41078707
ING NL40INGB0007322218 te Kerkrade
RSIN Nummer: 816691812

Bestuur

dr. L.J.M. Hendriks, priester, moraaltheoloog
voorzitter – penningmeester

mw.dr. E. Garcia, ethicus
secretaris

drs. H.M.G. Kretzers, classicus
lid

prof.dr. F.J. van Ittersum, internist-nefroloog
lid/webmaster/nieuwsbrieven
voorzitter werkgroep Netwerk Katholieke Zorgprofessionals

mw.drs. M. Verwij-Didden, gynaecoloog
lid

Z.E. dr. W.J. kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht
adviseur

Logo

De spreuk in het logo is “Ratio recta constansque”.

Beleidsplan – Verslag activiteiten – Financiële verantwoording

De meest recente versies van het beleidsplan, verslag van activiteiten en de financiële verantwoording zijn te vinden op deze website.

Financiën en beloningsbeleid

Bestuursleden en medewerkers van de Katholieke Stichting Medische Ethiek worden niet betaald voor het werk dat ze voor de stichting verrichten. De kosten worden hierdoor tot een minimum beperkt. Materiële kosten, zoals portokosten, kosten voor webhosting etc, investeringen bij het laten uitgeven van boeken worden wel gemaakt. Hiervoor is de stichting afhankelijk van giften.

image_pdfimage_print