Laat een katholiek zich vaccineren tegen het Corona-virus?

Katholieke Stichting Medische Ethiek

Vaccineren is waarschijnlijk nog nooit zo omstreden geweest als in deze periode, waarin er in heel de wereld reikhalzend wordt uitgekeken naar een vaccin tegen het corona-virus. Hendriks en Van Ittersum bespreken hoe er vanuit Rooms-katholiek perspectief tegen aan gekeken moet worden.

Vaccinatie tegen SARS-CoV-2

FIAMC

Mgr. J. Suaudeau, priester, arts en kerkelijk assistent van FIAMC, bespreekt uitvoerig en gedetailleerd de ontwikkeling, productie en ethische dilemma’s van diverse vaccins tegen SARS-CoV-2 virus.

Transhumanism and the Perfection Imperative

ZenitShould We Use Science to Make Ourselves More-Than-Human?

Zenit, 7 maart 2012

Here is a question on bioethics answered by the fellows of the Culture of Life Foundation.

Q: I recently read something about a current philosophy called “Transhumanism.” Are you familiar with it and can you shed some light on what’s problematic about it from the perspective of a Catholic worldview?

Lees meerTranshumanism and the Perfection Imperative

Nanogeneeskunde

door dr. F. Hamburg

Nieuwsbrief Stichting Medische Ethiek 11 oktober 2006

De nanowereld is de wereld van atomen en (macro)moleculen. Deze wereld verhoudt zich tot onze dagelijkse realiteit als een knikker tot de aarde. Het bijzondere van de nanowereld is dat vertrouwde materialen er nieuwe eigenschappen verkrijgen. Op nanoniveau gelden namelijk de wetten van de kwantummechanica (en niet meer de wetten van de Newtonse mechanica). Bovendien vervagen op dit niveau de grenzen tussen biologie, chemie en natuurkunde. De wetenschap wordt hier werkelijk één.

Lees meerNanogeneeskunde

Gezondheidsraad geeft advies over betekenis van nanotechnologieën

GezondheidsraadGezondheidsraad, 27 april 2006

Alhoewel de aard en omvang van ethische vragen die nanotechnologie zal gaan oproepen nog niet zijn te overzien, heeft de Gezondheidsraad vandaag een advies over dit onderwerp uitgebracht. M.b.t. de ethsiche problemen concludeert men dat deze naar verwachting niet nieuw zullen blijken, maar terug te voeren zullen zijn op bekende ethische dilemma’s.(webredactie SME)

Lees meerGezondheidsraad geeft advies over betekenis van nanotechnologieën

Zijn hersenimplantaten een bedreiging voor onze beschaving ?

Comecedoor mr. drs. F. Hamburg, Commission of the Bishops’ Conferences of the European Community (COMECE), member of the Foundation for Medical Ethics – Stichting Medische Ethiek, The Netherlands and Professor of “Decision Analysis & Neuroscience” Rotterdam Hogeschool

Impressions on the “Ethical Aspects of ICT Implants in the Human Body” Roundtable organised by the European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE).

Lees meerZijn hersenimplantaten een bedreiging voor onze beschaving ?