Alliance Vita: ‘Euthanasie is onverenigbaar met palliatieve zorgen’

Katholieke zorgsector reageert op uitspraken van president François Hollande

Kerknet, 18 juli 2012

In Frankrijk reageert ‘Alliance Vita’ scherp op een uitspraak van president François Hollande in verband met het levenseinde. In een verklaring met als titel: ‘Een bewustwording, maar tegelijk een gevaarlijke dubbelzinnigheid’ onderstreept de organisatie dat euthanasie “onverenigbaar” (‘incompatible’) is met palliatieve zorg.

François Hollande bezocht dinsdag het ‘Centrum voor Palliatieve Zorg’ van het ‘Maison médicale Notre-Dame du Lac’. Het centrum werd al in 1946, op een haast profetische manier, in Rueil Malmaison gesticht door een congregatie van katholieke zusters, de oblaten van de Eucharistie. Het wordt vandaag beheerd door een protestantse gemeenschap: de Diaconessen van Reuilly. In 2004 werd het gebouw volledig heropgebouwd en staat het sindsdien open voor iedereen.

Pijnbestrijding
Alliance VITA neemt akte van de uitspraken van president Hollande, die een hervorming aankondigde in de palliatieve zorg, maar in één adem ook een nieuwe start van het maatschappelijke debat over het levenseinde aankondigde. Een opdracht die hij toevertrouwt aan prof. Didier Siccard, oud-voorzitter van het Nationaal Raadgevend Ethisch Comité (CCNE). VITA is het principieel eens met de vaststelling die Hollande dinsdag maakte over het zware tekort in het aanbod van palliatieve zorg. Daar iets aan doen noemde de president niet zomaar een uitgavepost, maar vooral een investering waar de hele samenleving beter van wordt. VITA dringt erop aan pijn te blijven bestrijden. “Dat is ook wat naar boven komt in situaties waarmee de dienst ‘SOS Fin de Vie’ wordt geconfronteerd: een rustgevende begeleiding van ernstig zieke mensen, die de dood in de ogen kijken, is een bijdrage aan de sociale vrede. Het is die begeleiding op maat die de overgrote meerderheid van de verzoeken om euthanasie laat uitdoven, in het bijzonder als de hulpverleners correct opgeleid zijn in de strijd tegen de pijn.”

Palliatieve zorg
Anderzijds roept VITA op tot “echt werk te maken van uitleg rond en promotie en ontwikkeling van de palliatieve zorgverlening”. De vereniging laat opmerken dat “veel Fransen zich nog altijd voldoende bewust zijn van de waardevolle bijdrage van palliatieve zorg”. VITA zegt dan ook “klaar te zijn om deel te nemen aan de dialoog over het overleg rond het levenseinde onder de auspiciën van prof. Didier Sicard”.

Euthanasie
Tegelijk is het voor dr. Xavier Mirabel, oncoloog, VITA-voorzitter en medisch expert van de online helpdesk ‘SOS Fin de Vie’ zonneklaar dat euthanasie onverenigbaar is met palliatieve zorgverlening. “Als we erop moeten hopen dat president Hollande met zijn bezoek een stap vooruit zet in een beter begrip van de waarde van palliatieve zorg, dan blijft zijn tussenkomst na afloop toch ambigu: kan hij tevreden zijn met de unaniem goedgekeurde wet Leonetti (die therapeutische hardnekkigheid en euthanasie klaar en duidelijk afwijst) én tegelijk overwegen de deur open te zetten voor ‘een als medisch erkende ingreep’, die niets anders kan zijn dat een dodelijke injectie? Ik wil eraan herinneren dat de vereniging van palliatieve zorgverstrekkers duidelijk van mening is dat euthanasie onverenigbaar is met palliatieve zorg. VITA blijft daarom bijzonder op zijn hoede voor al wie speelt met de idee een dodelijke injectie te beschouwen als een medische ingreep. We zijn overigens erg bezorgd vast te stellen dat euthanasie kan worden voorgesteld als een soort uitzondering. Zoals blijkt uit de Belgische en Nederlandse voorbeelden, dreigt een verbod, dat zo fundamenteel is voor het vertrouwen tussen zorgende en verzorgde als dat op het doden van een medemens, snel in duigen te vallen vanaf het moment dat de deur op een kier wordt gezet voor een uitzondering.”

Tour de France
‘Alliance VITA – Solidiaire des plus fragiles’ werd in 1993 gesticht op het moment dat de eerste bio-ethische wetten eraan zaten te komen. De groep zet zich in voor de promotie van palliatieve zorg en is tegen therapeutische hardnekkigheid en euthanasie. Ze is de drijvende kracht achter de uitstekend georganiseerde en druk geconsulteerde online onthaaldesk ‘SOS Fine de Vie’ en wordt regelmatig door het Franse parlement als expert gehoord in verband met deze problematiek. Tijdens de jongste campagne voor de presidentsverkiezingen organiseerde VITA een ‘Ronde van Frankrijk van de Solidariteit’ in een 50-tal steden tegen de verleiding van euthanasie en voor de bevordering van palliatieve zorg.

image_pdfimage_print