Amnesty gaat voor strafvrije abortus

Katholiek NieuwsbladKatholiek Nieuwsblad, 24 augustus 2007

De algemene vergadering van Amnesty International heeft besloten dat het streven naar strafvrije abortus tot haar beleid behoort. Zij zal zich inzetten om toegang tot abortus mogelijk te maken. Ook beschouwt zij abortus in geval van verkrachting, incest en bij gevaar voor het leven van de vrouw als een mensenrecht.

De algemene vergadering vond van 11 tot 17 augustus plaats in Mexico-Stad. Er namen 400 afgevaardigden uit 75 landen aan deel.

Het besluit betekent een fundamentele koerswijziging van de 46 jaar geleden opgerichte organisatie. Tot voor kort nam de in 1961 door Peter Benenson opgerichte organisatie ten aanzien van abortus een neutraal standpunt in. Benenson werd in 1966 katholiek en zijn initiatief kreeg sindsdien alle steun van het Vaticaan.

In april besloot het uitvoerend orgaan van Amnesty het nieuwe beleid door te voeren, maar gaf daar nog geen ruchtbaarheid aan in afwachting van de algemene vergadering. In een verklaring van vrijdag zegt AI: “Amnesty International verbindt zichzelf aan een versterkte inzet ter voorkoming van ongewenste zwangerschappen en andere factoren waardoor vrouwen hun toevlucht tot abortus zoeken en bevestigt haar politiek op bepaalde aspecten van abortus (de ondersteuning van decriminalisering van abortus, toegang tot postabortus-gezondheidszorg, de verdediging van het recht van vrouwen op abortus, binnen een redelijke termijn, wanneer hun gezondheid of mensenrechten in gevaar zijn), met nadruk dat vrouwen en mannen hun seksuele en reproductieve rechten vrij van dwang, discriminatie en geweld moeten kunnen uitoefenen.”

Het besluit van Amnesty brengt katholieken in een gewetensconflict. Het Vaticaan heeft al laten weten dat gelovigen niet langer lid kunnen blijven van de organisatie. Begin juni waarschuwde curiekardinaal Renato Martino voor de “onvermijdelijke consequenties” van de koerswijziging. Katholieken kunnen de organisatie niet langer financieel ondersteunen, aldus Martino. Zelfs de beperkte instemming met abortus onder bepaalde omstandigheden “maakt het onschuldige kind in de baarmoeder tot een vijand, een ‘ding’ dat moet worden geëlimineerd”.

De bisschop van East Anglia, Michael Evans, heeft daags na de bekendmaking zijn 31-jarige lidmaatschap opgezegd. “Amnesty wil haar beleid verder ontwikkelen, maar zelfs met dit beperkte besluit wordt het voor katholieken erg moeilijk lid te blijven of haar financieel te steunen”, stelt Evans in een verklaring. “Dit betreurenswaardige besluit (van AI) zal zeker leiden tot verdeeldheid onder de leden en het belangrijke werk ondermijnen. Van alle mensenrechten is het recht op leven fundamenteel. Iedere steun voor abortus compromitteert ten diepste de inzet voor de bescherming van de humaniteit.” De bisschop verwijst naar de preambule van de in 1989 bekrachtigde Internationale Conventie van de Rechten van het Kind, die stelt dat het kind “bijzondere bescherming en zorg toekomt, waaronder passende rechtsbescherming zowel voor als na de geboorte”.

Bisschop Evans betreurt de koerswijziging ten diepste en blijft de originele doelstelling, de bescherming van gewetensgevangenen, van harte toegewijd.

Overgenomen met toestemming van Katholiek Nieuwsblad.

image_pdfimage_print