‘Arts verplichten tot meewerken aan euthanasie’

Katholiek NieuwsbladKatholiek Nieuwsblad, 13 november 2008

Artsen moeten verplicht worden mee te werken aan euthanasie of hulp bij zelfdoding. Dat vindt de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE). Artsen die gewetensbezwaren hebben en ook weigeren door te verwijzen zouden tuchtrechtelijk vervolgd moeten worden, aldus NVVE-voorzitster Petra de Jong in Trouw.

Aanleiding voor de publieke stellingname is de NCRV-documentaire ‘Voor ik het vergeet’, over een man in de eerste fase van dementie. Zijn huisarts weigerde zowel medewerking aan euthanasie als doorverwijzing naar een arts die daar wel toe bereid zou zijn. Volgens de NVVE handelt de arts in strijd met de wet en de bij de totstandkoning ervan geuite wensen van de Tweede Kamer. Door weigering van iedere medewerking zou een arts geen goede hulpverlener zijn.

De artsenorganisatie KNMG vindt het begrijpelijk dat een arts die gewetensproblemen heeft met euthanasie dat ook heeft met doorverwijzing naar een arts die dat wel wil doen. De KNMG vindt het daarom belangrijker dat een arts vanaf het allereerste begin duidelijk maakt dat hij gewetensbezwaren heeft. (KN)

Overgenomen met toestemming van Katholiek Nieuwsblad.

image_pdfimage_print