Medewerking verantwoord ?

Medewerking verantwoord ?

Voordrachten gehouden tijdens de derde cursus medische ethiek van de Stichting Medische Ethiek. door prof. dr. W.J. Eijk, prof. dr. J.P.M. Lelkens e.a., 1996, € 12,50,– ex. porto Bestellen via het bestelformulier op deze webste Dit boek is eveneens verkrijgbaar bij Uitgeverij Colomba, rubriek Christelijke Moraal, Medische Ethiek

Gij zult niet doden

CommunioIn de “Catechismus van de Katholieke Kerk” en in het “Geloofsboek”

Communio, 1996 (21), nr. 1, p 62-72
door prof.dr. S. van Calster, theoloog, priester van het aartsbisdom Mechelen-Brussel, hoofdredacteur Communio voor Vlaanderen, hoogleraar pastoraaltheologie aan verschillende grootseminaries.

De “Catechismus van de katholieke Kerk” (KKK) legt de inhoud van het vijfde gebod in drie rubrieken uiteen: de eerbied voor het menselijk leven (1), de waardigheid van de persoon (2) en het bewaren van de vrede (3).

Lees meerGij zult niet doden

Euthanasie contra het vijfde gebod

CommunioCommunio, 1996 (21), nr. 1, p 51-61
door dr. W.J. Eijk, dr. in de geneeskunde en in de moraaltheologie, priester van het bisdom Roermond, docent aan het priesterseminarie Rolduc in Kerkrade.

Televisie- en radioprogramma’s over euthanasie trekken over het algemeen veel belangstelling. Met name de oudere generatie die bewuster met de dood bezig is, hecht er ofwel grote waarde aan zich van de mogelijkheid van euthanasie verzekerd te zien, of zij maakt zich grote zorgen over het risico van onvrijwillige levensbeëindiging. Ook hier blijkt hoe pluralistisch onze samenleving is.

Lees meerEuthanasie contra het vijfde gebod

Ethische aspecten bij de postmortale orgaandonatie

door prof.dr. W.J.Eijk, arts, moraaltheoloog en mw.dr.M.W.H. Steemers-van Winkoop, ethica, pastor
Hoofdstuk 4 uit: Postmortale orgaandonatie. Een medisch-ethische en juridische beschouwing. Van Gorcum 1996, onder redactie van de Commissie Ethiek van het Nederlands Artsenverbond

1 Inleiding
Hoe goed de intentie van de postmortale orgaandonatie ook mag zijn, toch roept zij een aantal ethische vragen op, waaraan men niet voorbij mag gaan. Zoals bij de meeste problemen uit de medische ethiek staat ook hier de vraag centraal, welk beschikkingsrecht de mens over zijn lichaam toekomt. Het antwoord op deze vraag bepaalt het uitgangspunt voor de beantwoording van allerlei deelvragen.

Lees meerEthische aspecten bij de postmortale orgaandonatie

Het doodsconcept en de doodscriteria

door prof.dr. W.J. Eijk, arts, moraaltheoloog
Hoofdstuk 2 uit: Postmortale orgaandonatie. Een medisch-ethische en juridische beschouwing. Van Gorcum 1996, onder redactie van de Commissie Ethiek van het Nederlands Artsenverbond

1 Probleemstelling
De cornea blijft tot ongeveer achtenveertig uur na de dood van de donor bruikbaar voor transplantatie. De meeste weefsels en organen worden echter praktisch direct na het intreden van de dood onherstelbaar beschadigd. Eigenlijk zouden zij uit het lichaam moeten worden genomen op het moment dat de ademhaling en de bloedsomloop nog intact zijn. Dat zou volgens de klassieke doodscriteria van hart- en ademstilstand moord zijn. Sinds eind jaren zestig hebben de doodscriteria die in de geneeskunde worden gehanteerd, echter een belangrijke herziening ondergaan.

Lees meerHet doodsconcept en de doodscriteria

Doodscultuur in ontwikkeling

Doodscultuur in ontwikkeling

Bijdragen aan de discussies geëntameerd door de KNMG-commissie Aanvaardbaarheid Levensbeëindigend handelen. Onder redactie van prof.dr. W.J. Eijk, dr.Th.A.M. van der Horst en mr. H. van der Kolk, 1995 Dit boek is verkrijgbaar bij Uitgeverij Colomba, rubriek Christelijke Moraal, Medische Ethiek. Inhoud 1. De terminologie in de discussienota’s van de KNMG over levensbeëindigend handelen bij wilsonbekwame patiënten …

Lees meerDoodscultuur in ontwikkeling

Gewetensvolle gezondheidszorg

Gewetensvolle gezondheidszorg

  onder redactie van prof.dr. W.J. Eijk en prof.dr. J.P.M. Lelkens, 1995 Voordrachten gehouden tijdens de cursus “Gewetensvolle gezondheidszorg” georganiseerd door de Stichting Medische Ethiek in samenwerking met het Nederlands Artsenverbond en de Juristenvereniging Pro Vita, gehouden van 29 augustus 1994 t/m 2 september in congrescentrum Rolduc te Kerkrade. Dit boek is verkrijgbaar bij Uitgeverij Colomba, …

Lees meerGewetensvolle gezondheidszorg