Belgische Kamercommissie keurt euthanasie bij kinderen goed

RorateRorate, 30 januari 2014

Deze week heeft de Belgische Kamercommissie Justitie het wetsvoorstel voor de uitbreiding van euthanasie naar minderjarigen ongewijzigd goedgekeurd.

Volgens dit wetsvoorstel mag het leven van wilsbekwame minderjarigen die ondraaglijk en uitzichtloos lijden actief beëindigd worden, mits de ouders daarin toestemmen. Het is nu nog slechts aan de Kamer om het wetsontwerp goed te keuren. De datum van deze stemming is nog niet vastgesteld.

Hoewel bij de Vlaamse nationalisten (NVA) en de Franstalige liberalen (MR) de kamerleden zelf hun stem mogen bepalen is de verwachting dat het wetsvoorstel nog deze regeerperiode bij meerderheid aangenomen zal worden. Allen de christendemocraten aan beide zeiden van de taalgrens zijn tegen.

De behandeling van het wetsvoorstellen is haastig te noemen. Er wordt geen advies in gewonnen bij de commissie Volksgezondheid of de Raad van State en er worden ook geen extra hoorzittingen gehouden. De Vlaamse christendemocraten vrezen dan ook onduidelijkheid door ondeugdelijke wetgeving, nog los van hun afwijkende standpunt. Omwille van de rechtszekerheid bij zo’n “belangrijke ethische en maatschappelijke kwestie” zou zorgvuldiger tewerk moeten worden gegaan. Maar de meerderheid ziet dit als een poging tot uitstel. Zij wonnen de stemming in de commissie met twaalf stemmen tegen vier.

Belgische artsen hebben zich in de media openlijk vragen gesteld en opgeroepen tot een “time-out” voor het wetsvoorstel “dat het niet verdient overhaast door de parlementaire mallemolen geramd te worden.” Zij verbazen zich om “zoveel haast voor een nutteloze wet”. “De politieke overhaasting wekt onterecht de indruk dat de situatie in ons land dramatisch is en dringend aangepakt moet worden”, schrijven zij in een opiniebijdrage in de Standaard. in hun praktijk nooit met een spontaan en weloverwogen verzoek tot levensbeëindiging door minderjarigen werden geconfronteerd.” Twee openlijk katholieke artsen verbonden aan het Universitair Ziekenhuis van Leuven hebben religieuze gemeenschappen in een open brief opgeroepen tot gebed.

image_pdfimage_print