Bestelformulier

Middels dit formulier kunt u uitgaven direct bestellen bij de Katholieke Stichting Medische Ethiek.

  Mijn bestelling
  Nieuw handvest voor werkers in de gezondheidszorg, € 14,50 + verzendkosten
  Manual of Catholic Medical Ethics, € 47,50 + verzendkosten
  Economisering en vertechnisering van de gezondheidszorg, € 15,-- + verzendkosten
  Hoe komt het dat ethici verschillend denken ?, € 14,90 + verzendkosten
  Medewerking verantwoord ?, € 12,50 + verzendkosten

  Acceptatie algemene voorwaarden (verplicht)
  Ik accepteer de Algemene voorwaarden van de Katholieke Stichting Medische Ethiek (zie onder Documenten > Documenten KSME)

  Privacybepaling (verplicht)
  Ik geef toestemming bovenstaande personalia ter beschikking te stellen t.b.v. deze bestelling aan de Katholieke Stichting Medische Ethiek. Zodra dit niet meer nodig is, worden deze gegevens uit ons systeem verwijderd.