Britse psychiaters zien zich gedwongen standpunt homoseksualiteit te herzien

Katholiek NieuwsbladKatholiek Nieuwsblad, 3 juni 2014

In een veelzeggende ontwikkeling heeft het Royal College of Psychiatrists in Engeland zijn standpunt gewijzigd over de oorzaken en de aard van homoseksualiteit.

De herziening volgde op de zware kritiek door de Christian Medical Fellowship en de Core Issues Trust op de manier waarop het Royal College omgegaan was met het wetenschappelijke bewijsmateriaal over het onderwerp.

In zijn nieuwe positiebepaling stelt het Royal College dat “seksuele oriëntatie bepaald wordt door een combinatie van biologische en postnatale omgevingsfactoren” en zegt nu ook dat “het niet het geval is dat seksuele oriëntatie onveranderlijk is of niet tot op zekere hoogte zou kunnen variëren in het leven van een persoon.” Dat stemt exact overeen met wat de Nederlandse expert dr. Gerard van den Aardweg daar vorige week tijdens een lezing in Nijmegen over zei.

De nieuwe positiebepaling betekent een aanzienlijk bijstelling van het vorige standpunt van de Britse psychiaters, dat overigens op andere delen van hun website nog gewoon als even ‘wetenschappelijk’ wordt uitgedragen (bijvoorbeeld “er is geen substantieel bewijs om de suggestie te ondersteunen dat de manier van opvoeding of ervaringen in de vroege kindertijd enige rol spelen in de vorming van de fundamentele heteroseksuele of homoseksuele oriëntatie van een persoon”).

Ter rechtvaardiging van zijn nieuwe standpunt haalt het Royal College studies aan die meer dan tien jaar oud zijn. Er wordt geen verklaring gegeven waarom daar eerder geen gewicht aan is toegekend. Ook handhaaft het Royal College zijn verzet tegen therapie die erop gericht is mensen te helpen hun seksuele oriëntatie te veranderen. In plaats daarvan suggereert het dat dit “mogelijk schadelijk” is, zonder dat het enig hard bewijs kan overleggen om een dergelijke bewering mee te onderbouwen.

Overgenomen met toestemming van Katholiek Nieuwsblad.

image_pdfimage_print