Advies: Nierdonoren eerder aan de beurt voor nieuwe nier

GezondheidsraadPersbericht Gezondheidsraad, 10 mei 2011

Het is billijk om mensen die ooit een nier hebben gedoneerd en die er nu zelf een nodig hebben, als compensatie voor geleden gezondheidsnadeel, extra punten toe te kennen op de wachtlijst. Daardoor komen zij sneller in aanmerking voor een donornier, zonder eerst te hoeven dialyseren. Een wetswijziging is hiervoor niet nodig. Dat schrijft de Gezondheidsraad in een advies dat vandaag is aangeboden aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Stichting Medische Ethiek stelt vraagtekens bij dit advies. Orgaandonatie is een onbaatzuchtige daad van naastenliefde. Door dit advies van de Gezondheidsraad kan deze onbaatzuchtigheid, weliswaar bij een zeer beperkt aantal donoren, in het gedrag komen. (webredactie SME)

Lees meer

Geef levende donoren gratis verzekering

Medisch Contact, 1 april 2011

In Medisch Contact pleiten wetenschappers van de Erasmus Universiteit Rotterdam voor een financiële beloning van orgaandonoren met het doel orgaanhandel tegen te gaan.

Lees ook de commentaren van de Stichting Medische Ethiek over beloning bij orgaandonatie:
Fout middel voor een goed doel (2)
Financieel gewin of onbaatzuchtig wegschenken ?
Fout middel voor een goed doel (1)

Lees meer

VS: discussie over orgaandonatie vóór intreden van hersendood

Medisch Contact, 7 januari 2011

De hevige discussie vorig jaar over orgaandonatie voor het intrede van hersendood is in Nederland in rustiger vaarwater gekomen, maar elders nog niet voorbij. Met name de VS drukken een stempel op dit ethische vraagstuk. De Amerikaanse arts en ethicus Robert D. Truog beweert dat donoren eigenlijk niet dood zijn op het moment van orgaanuitname, maar dat dit criterium er ook neit toe doet. Hij pleit voor orgaanuitname voordat er hersendood is vastgesteld, mits er toestemming van de patiënt is.

Dit artikel verwoordt niet het standpunt van de Stichting Medische Ethiek. De link wordt geplaatst om een volledig beeld van de discussie te geven.

Lees meer

Determining When the Adult Brain Is Dead

New guidelines are published

Neurology, 8 juni 2010

One of the things most likely to entice controversy in medical care is taking people off life support. Determining when a patient is brain-dead is surprisingly difficult, and doctors and family members need to make very difficult decisions when considering terminating life support. In order to make this job somewhat easier, researchers have recently published a new set of guidelines, which provide experts with a step-by-step process in determining when the adult brain is really dead. The new document does not apply to the infant brain, the people behind it say.

Lees meer

Donatie ja, maar niet te vroeg

Geen orgaandonatie bij comateuze ic-patiënt
Medisch Contact, 8 april 2010
door prof.dr. R.J. Porte, voorzitter Nederlandse Transplantatievereniging

Er is een groot tekort aan orgaandonoren. Maar, zegt de Nederlandse Transplantatie Vereniging, dat is geen reden om al bij uitbehandelde ic-patiënten een nier uit te nemen.

Lees meer

Discriminatie bij orgaandonatie

Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek

Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek, jaargang 20, nr. 1, 2010, p 2-7
door Chris Verhagen

Er is in de voorgaande jaren veel te doen geweest rondom het onderwerp orgaandonatie. In 1998 is de Wet op de Orgaan Donatie (WOD, 1998) ingevoerd. Deze wet regelt in Nederland de orgaandonatie voor transplantatiedoeleinden, zowel voor donatie bij leven als voor donatie na de dood (postmortale donatie).

Lees volledige artikel in de originele opmaak (pdf)

Lees meer

Nierdonatie kan eerder

Bij infauste prognose, met expliciete toestemming en bij één nier
Medisch Contact, 4 maart 2010
door dr. Erwin J.O. Kompanje, klinisch ethicus en senior onderzoeker intensive care volwassenen Erasmus MC Rotterdam en drs. Yorick J. de Groot, arts-onderzoeker, promovendus intensive care volwassenen Erasmus MC Rotterdam

Dit artikel verwoordt niet de mening van de Stichting Medische Ethiek. Het wordt op deze website weergegeven omwille van de volledigheid van de discussie. (webredactie SME)

Als een potentiële nierdonor op de ic ligt en er is besloten de behandeling te staken, valt te overwegen om op dat moment al een nier uit te nemen. Meer en betere nieren komen dan beschikbaar voor transplantatie.

Lees meer

Rapport orgaandonatiesystemen Universiteit van Tilburg

Op verschillende data in 2008 zijn er door leden van de Tweede Kamer en het kabinet voorstellen gedaan voor alternatieven voor het huidige donorregistratiesysteem en het ADR-systeem, zoals dat werd aanbevolen in het Masterplan Orgaandonatie. De Universiteit van Tilburg heeft daar onderzoek naar gedaan en een rapport gepresenteerd.

De onderzochte voorstellen zijn het Activerende Toestemming Systeem (ATS), voorgesteld door de regering, het Verplichte Keuze Systeem, voorgesteld door Kamerlid Gill’ard (PvdA), de donorkaart en aanpassingen aan het donorformulier.

Rapport orgaandonatiesystemen Universiteit van Tilburg

image_pdfimage_print