Coöperatie Laatste Wil pleit voor verdere versoepeling euthanasiewet

Katholiek Nieuwsblad, 11 oktober 2022
door Francesco Paloni

Het verbod om iemand te helpen bij zelfdoding moet helemaal verdwijnen, bepleit Coöperatie Laatste Wil (CLW). De organisatie spande maandag samen met 29 mede-eisers een rechtszaak aan tegen de Nederlandse Staat.

Als het aan CLW ligt moeten mensen zelf kunnen kiezen voor levensbeëindiging. Onder de huidige euthanasiewet kan dit alleen nadat een arts hier toestemming voor heeft gegeven. Daarbij moet sprake zijn van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Daarnaast verbiedt de wet om hulp te verlenen bij euthanasie. CLW wil dat dit juridisch verbod van tafel gaat.

Verkeerde boodschap

“Eigenlijk ben ik het een beetje met ze eens”, reageert hoogleraar Ethiek Theo Boer. Het voormalig lid van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie ziet in de bestaande euthanasiewet het eigenlijke probleem.

“Als je er enerzijds op staat dat alle hulp bij levensbeëindiging moet plaatsvinden door een arts, dan heeft dit als voordeel dat de arts deskundig is op het gebied van levensbeëindiging”, redeneert Boer. Anderzijds, zegt hij, geeft de samenleving in de persoon van een arts een verkeerde boodschap af aan de patiënt.

‘Doe het niet’

“We geven hiermee mensen die uit het leven willen stappen groot gelijk. Sterker nog: we gaan ze daarbij helpen. Dat vind ik een hele problematische tendens in Nederland.” Boer pleit er daarom al langer voor om artsen op grotere afstand van levensbeëindiging te plaatsen. “Ik blijf levensbeëindiging problematisch vinden en zal altijd tegen iemand zeggen: doe het niet. Maar als iemand dat per se wil, laat hem dan zijn eigen verantwoordelijkheid dragen.”

Onaantastbare waardigheid

Moraaltheoloog Lambert Hendriks plaatst vanuit een katholiek perspectief bezwaren bij het initiatief van CLW. “Als je hulp bij zelfdoding zo toegankelijk gaat maken verdwijnt er weer een drempel”, zegt hij. “Daarmee help je niet: je beëindigt het probleem, maar je maakt tegelijk de mens zelf tot probleem. Die heeft echter een onaantastbare waardigheid.”

Schrijnend

Volgens Hendriks is zelfdoding een uitdrukking van schijnbaar onoplosbare problematiek bij mensen die ervoor willen kiezen. “Ze zien dan geen andere uitweg dan de dood. Moet je dan zeggen: laat ze maar? Dat is schrijnend.” De maatschappij moet er juist alles op alles zetten om mensen te helpen om niet voor euthanasie te kiezen, stelt de moraaltheoloog. “Zelfs als er menselijk gezien geen oplossing lijkt te zijn, moet je manieren zoeken om het leven van deze mensen zinvol te maken. Help mensen om te beseffen dat ze er mogen zijn. Dat is waardevol.”

De rechtbank in Den Haag waar CLW de rechtszaak heeft aangespannen, komt uiterlijk medio december met een uitspraak.

image_pdfimage_print