De abortuspil bij de drogist

Medisch Contact, 7 december 2007
door dr. G. Kleiverda, gynaecoloog Flevoziekenhuis Almere

Voor de tweede maal richt G. Kleiverda zich tot het kabinet Balkenende IV met de mededeling dat “het recht op abortus” in het gedrang zou komen door de Ethiekbrief van het kabinet. Aan de rechten van het ongeboren kind gaat mw. Kleiverda geheel voorbij. Mw. Kleiverda verwoordt geenszins het standpunt van de Stichting Medische Ethiek. De link naar haar artikel wordt hier weergegeven om duidelijk te maken welke discussie er in de maatschappij gevoerd wordt.

image_pdfimage_print