De reikwijdte hebben behandelbesluiten vooraf (advance directives)

Dergelijke besluiten kunnen moreel bindend zijn voor de behandelaar wanneer ze met kennis van zaken, uit vrije wil en bij volle verstand genomen zijn. Daarbij zijn echter uitgesloten:

1. beslissingen over een situatie die de betrokkene niet uit eigen ervaring kent. De proportionaliteit van de behandeling kan immers alleen in een concrete situatie en niet theoretisch bepaald worden;
2. beslissing tot een behandeling die op zichzelf ethisch ongeoorloofd is (b.v. euthanasie);
3. een besluit waarmee men anderen medeplichtig maakt aan moreel niet geoorloofd handelen.

image_pdfimage_print