Debat rond abortus ontwikkelt zich

RorateNegatieve gevolgen in de aandacht
Rorate, 4 maart 2008

Met de aankomende landelijke verkiezingen in Spanje en Italië maakt abortus weer deel uit van het debat. Ook buiten deze landen is er de zorg over dit onderwerp. Father John Flynn, medewerker van Zenit – een Vaticaanse nieuwsdienst, verdiepte zich in de recente ontwikkelingen van het debat.

‘Canada herdacht 28 januari jl. dat het twintig jaar geleden is dat de wetgeving rond abortus werd aangenomen. In de Canadese kranten kwam hier uitgebreid aandacht voor. Henry Morgentaler, vertegenwoordiger van ’s land’s bekendste abortuskliniek, liet zich ontvallen dat ‘deze strijd zin gaf aan zijn leven’. Met een half miljoen zwangerschappen per jaar, betekent dit daar dat tegenover elke 3 pasgeborenen, 1 abortus staat, aldus father John Flynn.

‘Voor sommige activisten gaat dit niet ver genoeg.’ In een krantenartikel maakt Sanda Rodgers, rechtenprofessor aan de universiteit van Ottawa, duidelijk dat er nog veel barrières zijn te gaan wat betreft abortus. In een ander commentaar laat Michael Coren weten dat in de afgelopen twee decennia bijna twee miljoen baby’s door abortus om het leven kwamen en de overheid tegelijkertijd 1 miljard dollar openbaar geld hier aan besteed heeft terwijl men op andere medische procedures bezuinigde.

Overlevingskans
Ondertussen discussieert men in Groot-Brittannië over de 24-wekengrens, het tijdstip waartoe abortus gelegitimeerd is wanneer een baby medische problemen heeft. Uit onderzoeksresultaten van het Londen’s universitair ziekenhuis bleek dat de overlevingskans voor te vroeg geboren baby’s – in het bijzonder- is gestegen. Een derde van de pasgeboren tussen de 22 en 25 weken overleefde in de vroege jaren 80. Eind jaren negentig was dit gestegen tot 71 procent, aldus de ‘Telegraph Newspaper’ van 1 feb.

Op 4 februari publiceerde ‘The Daily Mail’ dat een significant aantal baby’s abortus overleeft. Dit artikel was gebaseerd op statistieken van een officieel rapport door vertrouwelijk onderzoek. In een jaar tijd overleefden 66 zuigelingen de abortusprocedure. ‘Ze waren in staat om zelfstandig te ademen en de helft bleef een uur in leven’, aldus de krant. Julia Milington, van de Pro-Life alliantie, liet de krant weten: ‘Het feit dat baby’s zo laat nog worden geaborteerd in de zwangerschap wanneer ze in staat zijn om kans te maken om te overleven, zou moeten betekenen dat velen ondersteunen dat de uiterste grens teruggebracht wordt.’

Risico op kanker
Naast de dood van de ongeborene, beschadigt abortus de gezondheid van de vrouw. De vraag of abortus een verhoogt risico op borstkanker betekent, wordt onderzocht en lijkt inmiddels bewezen. Patrick Carrol, directeur van het landelijke onderzoeksinstituut ‘Pensioen en en Bevolking’, wees in een artikel van ‘The Actuary’, een vakblad, dat borstkanker onverklaarbaar is gestegen op alle leeftijden sinds de jaren 70. ‘Een van de bekende risicofactoren, zou de hormonale zwangerschap zijn.’ Dit komt er op neer dat de borstcellen vatbaarder zijn voor kanker wanneer de zwangerschap wordt afgebroken en de hormonen een afgebroken ontwikkeling doormaken.

Bij 53 % van de abortusgevallen betreft het nog kinderloze vrouwen, aldus Carroll. ‘Het krijgen van het kind, geeft dus een toegenomen bescherming tegen borstkanker.’ Carroll onderzocht de cijfers van abortus en vruchtbaarheid en concludeerde dat zij de beste voorspellers zijn voor het verloop van borstkanker.

Father John Flynn schrijft verder dat de media zwijgt over de gevaren die abortus met zich meebrengt. ‘Ook onderzoek door Amerikaanse artsen en chirurgen op data van 8 Europese landen laat zien dat de kans op borstkanker stijgt bij eerdere abortussen.’ Georgette Forney, medeoprichter van ‘Silent No More’ – een Amerikaans netwerk van mensen die geleden hebben onder abortus – vertelde aan de Washington Times dat het bewijs voor het schadelijke effect van abortus overal te vinden is. Dit wordt gesteund door onderzoek van een universiteit in Virginia. Na 45.000 geboortes te hebben onderzocht, trekt men de conclusie dat elke miskraam of abortus het risico op onvoldragenheid en ondergewicht van een volgende zwangerschap verdrievoudigd, aldus de verslaggeving in de Londense Times.

Het leven als fundamenteel recht
Tenslotte spreekt paus Benedictus XVI zich regelmatig uit tegen abortus: ‘ Het fundamentele menselijke recht, dat elk recht overtreft, is het recht op het leven zelf’, tijdens zijn bezoek aan Wenen afgelopen jaar. De paus waarschuwde dat elk leven begint bij zijn conceptie totdat het natuurlijke einde intreedt. ‘Abortus is geen menselijk recht, het is het tegenovergestelde.’

image_pdfimage_print