Eén vandaag: meerderheid voor euthanasie bij levensmoeheid

Eén Vandaag, 3 augustus 2013

In een onderzoek onder 28001 leden van het EenVandaag-opiniepanel vindt 62% van de mensen dat hulp bij zelfdoding mag worden verleend als iemand levensmoe is. Het draagvlak hiervoor is sinds 2007 met 9 procent toegenomen.

Op dit moment moet voor hulp bij zelfdoding sprake zijn van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Volgens de euthanasiewet mag alleen een arts helpen bij zelfdoding. Een derde (34%) vindt dat ook een naaste hulp bij zelfdoding mag bieden. Bovendien vindt bijna driekwart (72%) dat door een naaste verleende hulp bij zelfdoding niet in alle gevallen strafbaar hoeft te zijn.

Een meerderheid (56%) vindt dat er een zogenaamde ‘pil van Drion’ moet komen. Het middel zou volgens de voorstanders niet alleen aan ouderen maar aan alle volwassenen verstrekt moeten worden (79%), mits vrijwillig, weloverwogen en wilsbekwaam. Bovendien vinden zij (70%) dat het middel pas verstrekt mag worden op het moment dat iemand daadwerkelijk een einde aan zijn of haar leven wil maken.

De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012. Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 60 tot 70 procent van de panelleden.

image_pdfimage_print