‘Ethiek van genezing’ is ‘inhumaan’

Katholiek NieuwsbladKatholiek Nieuwsblad, 12 april 2008

De Duitse pauselijk adviseur Manfred Lütz heeft vlijmscherpe kritiek geuit op de terminologie waarmee in de Duitse Bondsdag is gediscussieerd over de nieuwe embryowet.

Volgens de daarbij gebruikte term ‘Ethiek van genezing’ rechtvaardigt het hoge doel van genezing het experimenteren met menselijke embryo’s. Volgens Lütz gaat het hierbij in feite om inhumaan fundamentalisme. Die heeft “met verstandige ethiek niets van doen” en moet daarom als “strijdbegrip” ieder tegenargument als onmenselijk onderuithalen, schrijft Lütz in de Kölner Stadt-Anzeiger. Wanneer de ‘Ethiek van genezing’ de exploitatie van embryonale stamcellen bepleit, offert zij “ongeremd weerloze mensen aan het begin van hun bestaan voor de gezondheid van anderen”.

Hiermee valt Lütz de voorzitter van de Duitse Evangelische Kerk, bisschop Wolfgang Huber, frontaal aan, zonder hem te noemen. Huber bepleitte enige verruiming van de embryowet. Theoloog en psychiater Lütz is lid van de Pauselijke Academie voor het Leven en lid van de Pauselijke Raad voor de Leken.

Overgenomen met toestemming van Katholiek Nieuwsblad.

image_pdfimage_print