EU-bisschoppen blij met oordeel draagmoederschap

Katholiek NieuwsbladKatholiek Nieuwsblad, 1 februari 2017

De Commissie van Europese Bisschoppenconferenties COMECE is blij met het recente oordeel van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) over het draagmoederschap. De Grote Kamer oordeelde onlangs dat landen niet verplicht zijn ouderlijke rechten te erkennen indien er geen biologische band bestaat met het kind.

Daarmee is erkent het EHRM dat het de exclusieve competentie van staten is om naar eigen wetgeving de wettelijke ouder-kindrelatie te erkennen, aldus de COMECE in een verklaring.

Biologische band
Het hof oordeelde in een Italiaanse zaak dat de overheid legitiem had gehandeld door de ouderlijke zeggenschap van een draagmoederkind te ontnemen omdat geen van beide ‘ouders’ een biologische band hadden met het kind.

Ruime marge
Ook erkende het Hof dat in ethisch gevoelige zaken individuele EU-lidstaten een ruime marge van beoordeling hebben. Het EHRM oordeelde bovendien dat de zaak niet als een ‘gezinskwestie’ kan worden gekwalificeerd.

Risico’s
De COMECE reageerde verheugd op de uitspraak en herhaalde haar verzet tegen “instrumentalisering van draagmoeders”. Ook wijst zij op het grote belang kinderen te beschermen tegen illegale praktijken die soms leiden tot mensensmokkel, zoals ook het Hof erkent.
De COMECE publiceerde eerder een visie op draagmoederschap waarin de noodzaak wordt onderstreept om de meest kwetsbaren tegen schadelijke praktijken te beschermen.(KN/COMECE)

Overgenomen met toestemming van Katholiek Nieuwsblad.

image_pdfimage_print