Europees Parlement: toegang tot abortus en anticonceptie is vrouwenrecht

Katholiek NieuwsbladKatholiek Nieuwsblad, 12 maart 2015

Het Europees Parlement (EP) stelt in een dinsdag aangenomen resolutie dat er meer moet worden gedaan om gelijkheid tussen en mannen en vrouwen te bevorderen en dat toegang tot anticonceptie en abortus een vrouwenrecht is.

441 Europarlementariërs stemden voor, 205 tegen en 52 onthielden zich van stemming. Tot de tegenstemmers behoorden onder meer de Nederlandse Europarlementariërs Bas Belder (SGP), Peter van Dalen (CU), Hans van Baalen (VVD), Jan Huitema (VVD), Cora van Nieuwenhuizen (VVD), Vicky Maeijer (PVV), Hans Jansen (PVV), Olaf Stuger (PVV), Wim van de Camp (CDA), Esther de Lange (CDA), Jeroen Lenaers (CDA), Lambert van Nistelrooij (CDA) en Annie Schreijer-Pierik (CDA).

Een meerderheid van het EP vindt dat er meer moet gebeuren om loonverschillen tussen mannen en vrouwen te verminderen en dat voorkomen moet worden dat vrouwen tegen het glazen carrièreplafond botsen. Daarnaast moeten vrouwen economisch onafhankelijker worden en moet het recht op abortus en anticonceptie verankerd worden. Volgens de Belgische socialist Marc Tarabella, die de resolutie indiende, gaat het met de vooruitgang van vrouwenrechten “te langzaam”. “Dat de meerderheid voor deze resolutie heeft gestemd, laat zien dat het Europees Parlement wil vechten voor loongelijkheid, zwangerschapsverlof, het recht op abortus en het tegengaan van geweld tegen vrouwen. Vrouwen en mannen zijn niet en zullen nooit identiek zijn, maar het is in ieders belang dat ze dezelfde rechten hebben”, aldus Tarabella.

Het EP behandelt jaarlijks een resolutie over de vooruitgang en de verwezenlijking van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Overgenomen met toestemming van Katholiek Nieuwsblad.

image_pdfimage_print