Euthanasie bij ALS-patiënten

Persbericht Universiteit van Utrecht

Een op de vijf ALS-patiënten sterft door euthanasie in Nederland, terwijl het algemene euthanasiepercentage slechts 1,8% is. Dit is dus een veel hoger percentage dan bij de meeste andere ziektes wordt gevonden.

Buitenlandse artsen vonden het door het UMC Utrecht gevonden percentage van euthanasie bij ALS-patiënten in Nederland onacceptabel hoog en twijfelden aan de kwaliteit van de geleverde zorg voor deze patiëntgroep in Nederland. Tevens vroegen zij zich af of de Nederlandse artsen wellicht bij ALS-patiënten depressies met de daaraan verbonden doodwens onderbehandelden.

Om deze vraag te kunnen beantwoorden volgde Maud Maessen 102 ALS-patiënten gedurende hun laatste levensjaar. Door elke drie maanden thuis of op de ALS poli van het UMCU vragenlijsten af te nemen, werd duidelijk dat de meeste ALS-patiënten erg tevreden waren over de zorg. Slechts 13% van de deelnemers die euthanasie wilden had depressieve symptomen. De patiënten die euthanasie wilden, waren even tevreden over de ontvangen zorg als patiënten die geen euthanasie wilden. De patiënten die euthanasie wilden, waren ook even vaak depressief als patiënten die geen euthanasie wilden. Daarnaast bezochten beide groepen ongeveer dezelfde zorgverleners en de overgrote meerderheid had geen behoefte aan meer zorg.

Amyotrofische laterale sclerose (ALS) is een ongeneeslijke ziekte waarbij volwassenen langzaam steeds meer spieren niet meer kunnen gebruiken. Gemiddeld sterven deze patiënten drie tot vijf jaar na de eerste symptoomverschijnselen, meestal omdat hun ademhalingspieren niet goed meer functioneren.

Promotie Maud Maessen: 29-9-2009 10:30, Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

image_pdfimage_print