Euthanasie, schriftelijke wilsverklaringen en dementie in het nieuws

De afgelopen dagen hebben de media, o.a. het televisieprogramma Zembla, aandacht besteed aan het feit dat schriftelijke wilsverklaringen met een euthanasieverzoek niet zonder meer worden uitgevoerd bij demente patiënten.

De KNMG stelt zich op het standpunt dat de patiënt tot het moment van de euthanasie zijn wil in enige vorm kenbaar moet kunnen maken aan zijn arts en aan de SCEN-arts. Mw. Els Borst, die als minister ruim tien jaar geleden de euthanasiewet door de Tweede Kamer loodste, vindt het standpunt van de KNMG teleurstellend.

De discussie van Zembla is onderdeel van een bredere discussie over de vraag of de euthanasiewet niet ruimer geïnterpreteerd zou kunnen worden. Op de website van de Stichting Medsiche Ethiek zijn over deze discussie meerdere commentaren te vinden.

Onder andere:
Dossier Euthanasie website Stichting Medische Ethiek
Commentaar kardinaal dr. W.J. Eijk over de huidige ontwikkelingen in de euthanasiediscussie
Tien jaar euthanasiewet in Nederland, overzichtsartikel van dr. F.J. van Ittersum

image_pdfimage_print