Frankrijk verankert abortus in grondwet, huiver bij bisschoppen en Vaticaan

Katholiek Nieuwsblad, 5 maart 2024
door Luuk van den Einden

Frankrijk heeft als eerste land ter wereld abortus als een grondwettelijk recht aangewezen. De bisschoppen van het land en het Vaticaan benadrukken daarop dat “er geen sprake kan zijn van het ‘recht’ om een mensenleven te beëindigen”.

Op maandag ging het Franse parlement akkoord met een wetsvoorstel dat abortus in de grondwet aanwijst als een recht. 92 procent van de parlementariërs stemde voor het voorstel, dat daarmee definitief werd aangenomen. Frankrijk is daarmee het eerste land dat abortus als een grondwettelijk recht bestempelt.

‘Aanval op menselijk leven’

Sinds de jaren zeventig is abortus in het land toegestaan. Met de wetswijziging wordt artikel 34 van de Franse grondwet aangepast. Daaraan wordt toegevoegd dat ‘de vrijheid van vrouwen om een abortus te ondergaan’ gegarandeerd is.

Vorige week werd het voorstel ook al door de Franse senaat aangenomen. De Franse bisschoppenconferentie gaf daarop in een verklaring aan dat abortus “een aanval op het menselijk leven blijft” en dat de kwestie “niet alleen vanuit het perspectief van vrouwenrechten bekeken kan worden”.

Vasten en gebed

In hun verklaring erkennen de bisschoppen dat bepaalde moeilijkheden vrouwen kunnen aanzetten tot een abortus, maar tegelijkertijd noemen ze het spijtig dat “steunmaatregelen voor vrouwen die hun kind willen houden” niet in het voorstel besproken zijn. In de verklaring benadrukken de bisschoppen hun nabijheid met “ouders die besluiten hun kind te houden”.

De Franse bisschoppenconferentie had op de dag van de stemming opgeroepen tot vasten en gebed, in de hoop dat dat tot een afwijzing van het wetsvoorstel zou leiden. Ze herhalen nogmaals dat de grondwet “juist de rechten van vrouwen én kinderen centraal zou moeten stellen”.

‘Geen ideologie’

Op maandag publiceerde ook de Pauselijke Academie voor het Leven een verklaring, waarin het Vaticaanse orgaan zijn stem schaarde bij de oproep van de Franse bisschoppenconferentie. “In dit tijdperk van universele menselijke rechten kan er geen sprake zijn van het ‘recht’ om een mensenleven te beëindigen”, aldus de verklaring.

Met een verwijzing naar woorden die paus Franciscus eerder heeft uitgesproken, legt de Pauselijke Academie uit dat “de bescherming van het leven geen ideologie is, maar een menselijke realiteit die alle christenen aangaat – juist omdat zij christenen en mensen zijn”.

“Alle overheden en geloofsgemeenschappen wereldwijd zouden zich moeten inzetten om de bescherming van het leven een prioriteit te maken. Er moeten concrete stappen gezet worden om vrede en sociale gerechtigheid te bevorderen en om toegang tot basisbehoeften, onderwijs en zorg te verzekeren.”

Overgenomen met toestemming van Katholiek Nieuwsblad.
image_pdfimage_print