Gezondheidsraad adviseert NIPT test voor alle zwangere vrouwen

GezondheidsraadGezondheidsraad, 6 juli 2016

De Gezondheidsraad heeft in een advies aan minister Schippers geadviseerd de NIPT-test beschikbaar te stellen voor alle zwangere vrouwen die willen weten of hun kind aangeboren afwijkingen heeft. De NIPT test screent op de aanwezigheid van het syndroom van Down, Patau en Edwards (respectievelijk trisomie 21, 13 en 18). De voorstanders van prenatale screening willen bij verdenking op een van deze syndromen overgaan tot abortus. Naast de intrinsieke bezwaren tegen abortus, werden al eerder geluiden gehoord dat een dergelijke werkwijze zal leiden tot een onwenselijke Down-vrije samenleving. Vanuit christelijk perspectief is een liefdevolle, gastvrije houding tegenover mensen met een handicap de goede keuze.

image_pdfimage_print