Giften

De Katholieke Stichting Medische Ethiek is afhankelijk van uw giften. Als u het werk van de stichting wilt ondersteunen kunt u een gift overmaken op ING-rekening NL40INGB0007322218 t.n.v. penningmeester Katholieke Stichting Medische Ethiek, Bunnik onder vermelding “Gift”. De Katholieke Stichting Medische Ethiek is erkend als ANBI via de groepsbeschikking van de Rooms-katholieke Kerk. Uw gift is derhalve aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.