Groot-Brittannië: nieuwe richtlijnen voor euthanasiegevallen

Katholiek NieuwsbladKatholiek Nieuwsblad, 26 februari 2010

De Britse justitie heeft nieuwe richtlijnen afgegeven ter verduidelijking van de huidige euthanasiewetten. Daarin is vastgelegd onder welke omstandigheden hulp bij zelfdoding strafrechtelijk wordt vervolgd. In de toekomst moet rekening gehouden worden met verschillende factoren. In totaal benoemde het Britse Openbaar Ministerie 16 redenen voor en 6 tegen een strafrechtelijke vervolging.

Een cruciaal punt is of de hulp bij zelfdoding uit medelijden is verstrekt. Verder wordt de bereidheid van de helper om samen te werken met de politie en de geestelijke toestand van degene die wil sterven bekeken. Daarbij moet nagegaan worden of de laatste in staat is om een vrije keuze voor de dood te maken. Juridische gevolgen zijn te verwachten wanneer de geëuthanaseerde persoon jonger dan achttien jaar was of deze de verstrekte hulp bij de zelfmoord ook fysiek zelf zou hebben kunnen uitvoeren. Ook een betaling voor de hulp, druk uitoefenen op het slachtoffer en persoonlijk voordeel door de daad worden opgegeven als reden voor vervolging.

Deze wet is noch een verscherping noch een versoepeling van de huidige juridische situatie, zei het hoofd van het Britse Openbaar Ministerie, Keir Starmer. De richtlijnen geven de officier van justitie juist een “duidelijk kader om te bepalen welke gevallen moeten worden berecht en welke niet”, aldus Starmer.

De katholieke aartsbisschop van Cardiff, Peter Smith, verwelkomde donderdag de herziene richtlijnen. De officier van justitie heeft blijkbaar zeer zorgvuldig kennis genomen van de verschillende opvattingen en situaties en daar de rekening van opgemaakt, aldus de aartsbisschop, die zelf een ervaren jurist is. De richtlijnen beschermen de meest kwetsbare mensen. Smith is ook ingenomen met het feit dat Starmer duidelijk heeft gemaakt dat de juridische situatie niet is veranderd, en hulp bij zelfdoding een misdaad blijft. Deze bevinding wordt gedeeld door de anglicaanse Kerk van Engeland. De richtlijnen zijn geen vrijkaart voor straffeloze acties en geven geen toestemming om de wet te overtreden. Tegelijkertijd stelde de Kerk van Engeland donderdag dat onder bepaalde – restrictieve – omstandigheden, rechtsvervolging niet de juiste weg is. Zij hoopt dat met de verduidelijking de roep om een wijziging van de juridische situatie is verstomd.

In Engeland en Wales voorziet de wet voor hulp bij zelfdoding momenteel in maximaal veertien jaar gevangenisstraf. Betrokkenen hebben herhaaldelijk bekritiseerd dat het onduidelijk is op welk moment en in hoeverre familieleden en vrienden, die actieve euthanasie mogelijk maken voor terminaal zieken, vervolging boven het hoofd hangt.

Het Openbaar Ministerie reageerde met de richtlijnen op een concreet geval. Een vrouw met multiple sclerose had aan de rechtbank om opheldering gevraagd of haar man zou worden vervolgd, indien hij haar in een Zwitsers hospice zou helpen met sterven. Een eerste ontwerp om de wetgeving te verduidelijken had Starmer vorig jaar reeds gepubliceerd. Bij de nu enigszins herziene richtlijnen gaat het sterker dan voorheen om de motivatie van de zelfdodingshelpers en minder over de gezondheidstoestand en het niveau van lijden van het slachtoffer.

Overgenomen met toestemming van Katholiek Nieuwsblad.

image_pdfimage_print