Huisartsen voelen meer druk bij uitvoeren euthanasie

Eén Vandaag, 29 juli 2011

Uit onderzoek van Eén Vandaag onder achthonderd huisartsen blijkt dat ruim de helft van de huisartsen zich soms onder druk gezet voelt door patiënten of familieleden om een euthanasie uit te voeren. Huisartsen voelen zich soms ook gedwongen om de euthanasie eerder of sneller uit te voeren dan dat ze zelf willen of nodig achten. Bijna de helft (49 procent) zegt soms tijdsdruk te voelen om de euthanasie snel uit te voeren. 5 procent ondervindt dit regelmatig.

Artsen weigeren euthanasie

Katholiek NieuwsbladKatholiek Nieuwsblad, 3 augustus 2011

Ruim een derde van de huisartsen in Nederland heeft de afgelopen vijf jaar een verzoek van een patiënt om euthanasie geweigerd, zo blijkt uit een onderzoek van Een Vandaag waarvan de resultaten vorige week bekendgemaakt zijn. Daar staat tegenover dat 70 procent in die periode actief een euthanasie heeft uitgevoerd.

Bijna 75 procent van de 800 ondervraagden zegt niet bereid te zijn mee te werken aan euthanasie, als die is ingegeven door angst voor toekomstig ondraaglijk lijden. Nog iets hoger ligt het percentage die euthanasie weigert wegens levensmoeheid. Slechts een op de vijf is bereid daar wel mee in te stemmen. Twee op de drie voelt zich wel eens onder druk gezet om euthanasie uit te voeren, door zijn patiënt of door diens familie.

Overgenomen met toestemming van Katholiek Nieuwsblad.

image_pdfimage_print