Katholieke bisschop protesteert tegen legalisering hulp bij zelfmoord

Katholiek NieuwsbladKatholiek Nieuwsblad, 29 juni 2014

De katholieke bisschop van Shrewsbury, Mark Davies, heeft in scherpe bewoordingen een wetsontwerp voor legalisering van hulp bij zelfmoord in Groot-Brittannië bekritiseerd.

In een herderlijk schrijven, dat dit weekeinde voorgelezen is in alle parochie van het West-Engelse bisdom, waarschuwt Davies voor een dijkbreuk. “Als het parlament uitzonderingen toestaat op de wet die de onaantastbaarheid van het menselijk leven beschermt, valt niet te voorspellen waar deze ontwikkeling zal eindigen.”

Davies doelt in zijn brief op een wetsontwerp van Charles Falconer. Deze socialistische politicus heeft het wetsontwerp ingebracht dat op 18 juli in het Britse hogerhuis behandeld zal worden. Deze regeling zal het artsen mogelijk maken aan zeer zwaar zieken de medicamenten voor te schrijven waarmee ze een eind aan hun leven kunnen maken. Voor een dergelijk hulp bij zelfmoord stelt Falconers wetsontwerp als voorwaarde dat de betreffende persoon een verklaring heeft ondertekend en dat diens levensverwachting minder dan zes maanden is.

“Het wetsontwerp zal als een gebaar van mededogen voorgesteld worden dat slechts als doel heeft oude en zieke mensen uit hun lijden te bevrijden”, aldus de herderlijke brief. “In werkelijkheid getuigt het allerminst van mededogen om de bescherming door de wet voor enkele van de kwetsbaarste leden van de samenleving op te heffen.” Davies trok een parallel met de Britse abortuswetten van 1967. Niemand heeft toen voorzien dat deze “schending van de onaantastbaarheid van het menselijke leven tot moedwillige vernietiging van miljoenen ongeborenen zou leiden.” Het is daarom nauwelijks verwonderlijk dat veel zieken en zwakken, onder wie ook gehandicapten, nu de actie van de Labour-politicus met zorg volgen.

Hulp bij zelfmoord is in Groot-Brittanniè een misdaad en kan bestraft worden met tot 14 jaar gevangenisstraf. Woensdag wees nog de hoogste rechtbank, de Supreme Court, de eis van twee vanaf de nek verlamde klagers af, die vergeefs gestreden hadden voor de mogelijkheid van een zelfmoord met hulp van een arts. De voormalige procureur-generaal en Lord Chancellor (minister van Justitie) geldt als voorvechter van wettige hulp bij zelfmoord. Zijn campagne voor legalisering is de eerste sinds 2006.

image_pdfimage_print