KNMG: Arts moet euthanasie kunnen weigeren

KNMGPersbericht KNMG, 13 november 2008

De KNMG is het niet eens met de stelling van de NVVE dat “Artsen die weigeren mee te werken aan euthanasie en ook niet doorverwijzen naar een andere arts tuchtrechtelijk moeten worden aangepakt”, zoals op 13 november in Trouw is te lezen.

In Nederland is met de huidige euthanasiewet juist ruimte gecreëerd om standpunten van gewetensbezwaarde artsen te respecteren. Het tuchtrechtelijk vervolgen van een arts die een euthanasie weigert en de patiënt ook niet doorverwijst, zoals de NVVE stelt, gaat te ver. Het uitvoeren van euthanasie is niet (wettelijk) verplicht. Evenmin kan een arts worden verplicht op zoek te gaan naar een arts die wel bereid is de euthanasie uit te voeren. Omdat het geweten van de arts en de wens van de patiënt niet altijd verenigbaar zijn, is het van groot belang dat deze tijdig met elkaar in gesprek gaan. Dit om de wederzijdse meningen te bespreken en te bezien op welke wijze de patiënt hulp kan worden geboden. De ook maatschappelijk aanvaarde opvatting van de KNMG is dat artsen die om welke reden dan ook geen medewerking willen verlenen aan een euthanasie wel enige hulp moeten verlenen. Het standpunt van de KNMG noemt het desgevraagd doen van suggesties of het noemen van namen van collega-artsen. Het publiekelijk oproepen tot indienen van tuchtklachten door de NVVE sluit niet aan bij deze opvatting en is ongepast en contraproductief.

image_pdfimage_print