KNMG concept: bewust afzien van eten en drinken

KNMGKNMG, 9 januari 2014

Deze handreiking verwoordt niet noodzakelijkerwijs de mening van de Stichting Medische Ethiek.

Hulpverleners moeten patiënten die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen passende en adequate zorg verlenen. Dat is de hoofdregel van de concept handreiking die de KNMG ter consultatie aan de achterban heeft voorgelegd.

Een patiënt die bewust afziet van eten en drinken om sneller te sterven, heeft recht op passende zorg. Artsen en andere hulpverleners met gewetensbezwaren mogen de zorg overdragen aan een collega, maar moeten wel als een goed hulpverlener passende zorg blijven verlenen die hoort bij bewust afzien van eten en drinken tot aan de overdracht. Waar dagblad Trouw vanmorgen mogelijk een andere indruk wekt, staat in de concept handreiking juist het recht van een patiënt op adequate zorg in dit proces voorop en is er slechts beperkt ruimte om wegens gewetensbezwaren de zorg aan de patiënt over te dragen.

Dit maakt de concept handreiking over de zorg aan deze groep mensen duidelijk, die KNMG en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) gisteren publiceerden. De handreiking stelt artsen, verpleegkundigen en verzorgenden die hierbij betrokken kunnen raken, in staat om patiënten goed voor te bereiden, te begeleiden en adequate palliatieve zorg in of voort te zetten.

image_pdfimage_print