KNMG: geen anticonceptie onder dwang

KNMGPersbericht KNMG, 13 april 2012

De KNMG meldt op haar website geen voorstander van verplichte anticonceptie voor bijvoorbeeld psychiatrische patiënten te zijn. Deze vorm van sterilisatie is voorgesteld door Pieter van Vollenhoven in het programma Zembla. Wel deelt de KNMG de zorgen over de ernstige gevolgen van kindermishandeling. Verplichte anticonceptie stuit echter op principiële, maar ook op praktische problemen.

In het programma Zembla van vrijdag 13 april houden Pieter van Vollenhoven en andere deskundigen een pleidooi voor verplichte anticonceptie voor bijvoorbeeld verslaafde vrouwen en vrouwen met een psychiatrische aandoening.

De KNMG deelt de zorgen van deze deskundigen over de ernstige gevolgen die kindermishandeling kan hebben. De KNMG zet zich dan ook al jaren in om kindermishandeling te voorkomen, bijvoorbeeld door haar recente geactualiseerde Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Ook werkt de KNMG met anderen aan de verbetering van informatie-uitwisseling tussen professionals in de (geestelijke) gezondheidszorg en de jeugdzorg.

Naar de mening van de KNMG is verplichte anticonceptie in de strijd tegen kindermishandeling echter een stap te ver. Deze maatregel is allereerst in strijd met fundamentele grondrechten, zoals het grondwettelijk vastgelegde recht op onaantastbaarheid van het menselijk lichaam.

Bij wilsonbekwame vrouwen biedt de WGBO enige ruimte, maar ook daarmee moet terughoudend worden omgegaan. Verder is het de vraag welke vrouwen in de praktijk in aanmerking zouden moeten komen voor verplichte anticonceptie.

De KNMG vreest voor een hellend vlak, waarbij de grenzen voor wie in aanmerking komt voor verplichte anticonceptie en wie niet, steeds meer verschuiven.

Tot slot is onduidelijk hoe wilsbekwame vrouwen feitelijk gedwongen kunnen worden tot het gebruik van anticonceptie. Daadwerkelijke effectuering van dit voorstel stuit op belangrijke praktische problemen, bijvoorbeeld voor de politie, maar ook voor de artsen die geacht worden hieraan mee te werken.

image_pdfimage_print