Manual of Catholic Medical Ethics

Manual of Catholic Medical EthicsResponsible Healthcare from a Catholic perspective

Editors: Card. W.J. Eijk, MD, PhD, STL, L.J.M. Hendriks STD, J.A. Raymakers, MD, PhD, and John I. Fleming, BA, ThL (hons), PhD (English edition)

Connor Court Publishing Ltd, Ballarat, VIC Australia, 2014
Hardcover 720 pag.,
ISBN 97819 25138 160, Introductieprijs van € 55,– voor € 47,50 (excl. verzendkosten)

Deze uitgave is een bewerking in de Engelse taal van het Handboek Katholiek Medische Ethiek, uitgegeven door Uitgeverij Parthenon in 2010. Het boek is aangevuld en up to date gebracht en aangepast aan een internationaal lezerspubliek, waarbij aandacht is gegeven aan ontwikkelingen op internationaal niveau. Nieuwe bibliografische referenties zijn toegevoegd. Voor deze uitgave kon de oorspronkelijke redactie dankbaar gebruik maken van de expertise van een vierde redacteur: dr. John Irving Fleming, ethicus en rooms-katholiek priester, lid van de Pauselijke Academie voor het Leven.